Круглий стіл «Практика впровадження в освітній процес технології формування і розвитку критичного мислення» в межах проєкту MoPED за підтримки ЄС Erasmus+

128 грудня 2020 року в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» проведено круглий стіл «Практика впровадження в освітній процес технології формування і розвитку критичного мислення» у межах проєкту програми ЄС ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) випускницею фізико-математичного факультету Університету Ушинського Гайдут Катериною Іванівною, вчителькою фізики Одеської загальноосвітньої школи № 26 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Під час обговорення дійшли наступних висновків:

  1. Необхідність розвиненого критичного мислення викликана реаліями сьогодення, коли креативність, ентузіазм, вміння висловлювати свої думки, ставити під сумнів факти, творчо здійснювати інтелектуальний пошук стають запорукою успішного існування в сучасному інформаційному, швидко мінливому світі. Отже, сучасну освіту не можна вважати якісною без формування і розвитку критичного мислення в тих, хто навчається.
  2. Формування і розвиток критичного мислення має реалізовуватися систематично в освітньому процесі з усіх дисциплін, щоб в результаті навчання учні могли б спиратися не лише на засвоєні знання, але й на сформовані уміння застосовувати набуті навички в життєвих ситуаціях, висовувати гіпотези, проводити дослідження, критично оцінювати інформацію та аргументувати свою точку зору.
  3. Реалізувати технологію формування і розвитку критичного мислення в освітньому процесі можна за допомогою цілої ланки педагогічних прийомів, зокрема й цифрових інструментів, які призводять до покращення якості знань школярів та пробудженню зацікавленості в пізнанні нового.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського