Зустріч зі стейкхолдерами Аньхойського університету фінансів та економіки

1В рамках Меморандуму про співпрацю між Аньхойським університетом фінансів та економіки та Університетом Ушинського 6 квітня 2021 року відбулася он-лайн зустріч професорсько-викладацького складу кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності зі стейкхолдерами. На порядку денному – питання обговорення проекту ОНП за спеціальністю 033 «Філософія» на 2021 – 2022 н. р. Куратор проекту зі сторони Китаю пан Чен Сі Ву, доктор філософії Китайського Національного університету (Женьмінь), професор кафедри бухгалтерського обліку, керівник Відділу міжнародних відносин зазначив, що область їх наукових досліджень включає фінанаси, бухгалтерський облік компаній, державних та комерційних організацій, внутрішній контроль та управління ризиками компаній, тощо. Тому, було б непогано включити у вибірковий блок ОНП за спеціальністю 033 «Філософія» дисципліни філософсько-економічного спрямування, на кшталт «Філософія грошей», «Філософія економіки та бізнесу», «Підприємництво у філософсько-етичному вимірі», «Аксіологічний вимір економічної людини», тощо. Свої пропозиції щодо введення окремих модулей з філософсько-економічних дисциплін у вибірковий блок внесли також к. філос. н., Ткаченко К. В. (менеджер по роботі з іноземними громадянами, викладач), Ліу Менг (замісник директора міжнародного центру обміну), Ронг Джінгру, Дженг Джігіан, Джу Йу (аспіранти).

В обговоренні взяли участь завідувач кафедри, д. філос. н., проф. Боріштейн Є. Р., та гарант ОНП д. філос. н., проф. Петінова О. Б., яка зазначила, що економіка завжди привертала увагу вчених, адже вивчення економічної теорії – реалізація об'єктивної необхідності пізнання мотивів поведінки людей в господарській діяльності, законів господарювання в усі часи, починаючи ще від Арістотеля. А в сучасному глобалізованому суспільстві, яке спрямоване на входження й облаштування в рамках світової господарської системи, відбуваються суттєві перетворення соціально-економічного характеру. Зазначені процеси актуалізують проблеми моделювання оптимальної поведінки економічних суб'єктів господарювання на мікро- і макрорівнях. В умовах формування глобальної економічної системи посилюється роль соціально-філософської проблематизації знань про людину, що включає пошуки нових форм, методів її вивчення та презентації не тільки в науковому дискурсі, а й у соціально значущих контекстах.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського