Вітаємо Орленко Ірину Миколаївну з успішним захистом у спеціалізованій вченій раді ДФ 41.053.012

photo_2021-05-31_21-38-11Вітаємо Орленко Ірину Миколаївну з успішним захистом у спеціалізованій вченій раді ДФ 41.053.012 (експеримент) кваліфікаційної наукової роботи (дисертації) на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 033 Філософія на тему «Детермінанти соціальної дезадаптації особистості в сучасному українському суспільстві». Науковий керівник: Є. Р. Борінштейн, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Університету Ушинського; офіційні опоненти: В. С. Бліхар, доктор філософських наук, професор, директор Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, О. В. Халапсіс, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського