Круглий стіл з питань вдосконалення освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт»

8 червня 2021 року у навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту та реабілітації Універистету Ушинського відбувся круглий стіл «Цілі, зміст, результати навчання за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт» у змішаної формі участі, де у колі стейкхолдерів, дотичних до сфери фізичної культури і спорту, розглядалися актуальні питання щодо вдосконалення освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Організатором круглого столу стала кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін.

У роботі круглого столу взяли участь: директор КПНЗ «ДЮСШ з футболу №9» імені заслуженого майстра спорту І. Бєланова Балик В. В.; виконавчий директор Одеської міської федерації баскетболу Стразов С. О.; представник КЗ «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа боротьби» Константинов Д.; директор КПНЗ «КДЮСШ №8» Гордієнко І. В.; директор навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і реабілітації професор Джуринський П. Б.; завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін професор Башавець Н. А., завідувач кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств професор Долинський Б. Т., а також студенти, викладачі навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації, тренери спортивних закладів м. Одеси.

Засідання відкрив директор навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і реабілітації професор Джуринський П. Б., який звернув увагу на проблеми пріоритетів розвитку галузі у світлі вдосконалення компонентів освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт», а також закцентував увагу на підвищенні науково-методичного рівня освітнього процесу згідно із сучасними вимогами стандарту спеціальності. Петро Борисович зазначив про важливість і актуальність у підготовці майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту добору педагогічних технологій, які  спрямовані на формування спеціальних компетентностей з розвитку усвідомлення принципів професійної та академічної етики і необхідності їх дотримання; формування здатності до критичного осмислення проблем у сфері фізичної культури і спорту, оригінального мислення та проведення досліджень; здатність розробляти та реалізовувати інноваційні проєкти у сфері фізичної культури і спорту; важливість здійснення науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти та управління робочими або освітніми процесами у сфері фізичної культури та спорту, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

Директор КПНЗ «ДЮСШ з футболу №9» імені заслуженого майстра спорту І. Бєланова Балик В. В. під час свого виступу на тему: «Роль і принципи роботи з дітьми для початківця тренера і майбутнього фахівця», розкрив актуальні питання побудови тренувального процесу, особливості взаємин тренерів з юними футболістами. Продовжив тематику роботи з дітьми виконавчий директор Одеської міської федерації баскетболу Стразов С. О., який висвітлив проблеми підготовки фахівців з баскетболу, особливості змагальної діяльності баскетболістів. Представник КЗ «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа боротьби» Константинов Д. розповів про розвиток спортивних єдиноборств у регіоні та труднощах, на які натрапляють тренери у професійній діяльності. Доповідач запропонував до переліку вибіркових освітніх компонентів увести дисципліни із сучасних технологій підготовки у спортивних єдиноборствах. Завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін університету професор Башавець Н. А. відзначила актуальність та значущість компонентів освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Башавець Н. А. підтвердила необхідність формування у випускників освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» здатності розв’язувати проблеми у сфері фізичної культури та спорту в нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності; здатності до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної професіоналізації у сфері фізичної культури і спорту.

Учасники круглого столу проявляли жвавий інтерес в обговоренні проблематики стосовно підготовки кваліфікованих професіоналів у сфері фізичної культури і спорту за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського