«Глобальні виклики – гуманітарні шляхи вирішення»: круглий стіл в Університеті Ушинського

87658 червня 2021 року в рамках Міжнародного наукового проєкту «Глобальні виклики – гуманітарні шляхи вирішення» в Університеті Ушинського проведено круглий стіл в он-лайн форматі на тему «Глобальний світ: глобальні загрози та глобальні наслідки». У ньому взяли участь викладачі, аспіранти, магістранти, студенти Аньхойського університету фінансів та економіки (Китай), Університету Ушинського, ЗВО м. Одеси. Круглий стіл відкрив завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності д. філос. н., проф. Є. Р. Борінштейн та куратори з реалізації Меморандуму про міжнародне співробітництво д. філос. н., проф. О. Б. Петінова (гарант ОНП за спеціальністю 033 Філософія) та канд. філос. н. К. В. Ткаченко, канд. філос. н., доц. кафедри філософії та методології науки Н. М. Рибка (куратор з реалізації договору про співробітництво між Університетом Ушинського та Державним університетом «Одеська політехніка»). Зокрема, з надзвичайно цікавими доповідями та презентаціями, що викликали широке обговорення учасників, виступили: студентка Університету Ушинського спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Бендецька Марія («Проблеми глобалізації у сучасному середовищі»), здобувачі вищої освіти інших ЗВО, зокрема: Кисельов Даніїл («Філософствування»), Чомахашвілі Георгій («8 червня – День океанів»), Березовський Влад («Кохання та глобалізація»), Ісарева Інна («Гастрономічна глобалізація»). Колективна комплексна доповідь та презентація про глобалізацію та її наслідки очима молоді була представлена студентами з Китаю, які розглянули надзвичайно актуальні питання екологічних, техногенних, соціальних наслідків глобалізації. Найбільший інтерес викликали питання, пов’язані з роллю інтернету та глобалізації в харчовій індустрії.

Після проведення круглого столу відбувся відкритий захист підсумкових робіт з навчальної дисципліни «Філософія та етика наукових досліджень» (за програмою міжнародної академічної мобільності) аспірантів Університету Ушинського різних спеціальностей 033 «Філософія», 015 «Професійна освіта», 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 053 «Психологія», 052 «Політологія», 035 «Філологія». Ураховуючи індивідуальну освітню траєкторію, роботи носили міждисциплінарний творчий характер та торкались різних філософських аспектів тематики дисертаційних робіт, зокрема: Балашенко Мирослав досліджував «Емоційне здоров’я в умовах пандемії «Covid 19»», Халецька Катерина - «Філософські аспекти трансформації освіти в реаліях пандемії», Усова Ганна - «Кризу музичної індустрії України у посткороновірусному світі (між традиціями та віртуальною реальністю)», Біляєв Дмитро - «Прогностичну роль філософії у вирішенні глобальних викликів», Гриценко Вікторія - «Глобалізацію, її переваги та недоліки», Бошков Андрій - «Пандемію «Covid 19» як глобальне явище та її вплив на глобалізацію», Гайдаєнко Павло - «Проблему антропологічної кризи через призму екзистенційної філософії», Парадюк Олена - «Формування історичної свідомості та постматеріальні цінності молоді» та ін. Тези доповідей будуть включені до збірника матеріалів круглого столу.

Зустріч була дуже насиченою, змістовною та результативною.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського