Зустріч з експертами та професіоналами-практиками в галузі філософії

photo_2021-09-30_18-30-4930 вересня 2021 р. на соціально-гуманітарному факультеті Університету Ушинського відбулася робоча зустріч в онлайн форматі здобувачки третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 3 року навчання (ОНП «Філософія» за спеціальністю 033 Філософія) Ю. Міхальової та її наукового керівника д.соц.н., професора О. Лісеєнко з провідним фахівцем з юриспруденції, юристом-практиком, директором амеріканської фірми «Corpus Christi family law & criminal defense firm», експертом з питань правової культури Р. Додсоном, а також доктором філософських наук, професором, фахівцем з питань методології науки та філософії права І. Мисик (США).

У межах реалізації індивідуальної освітньої траєкторії аспірантки було обговорено окремі аспекти її дисертаційного дослідження на тему «Філософсько-рефлексивне осмислення правової культури особистості: проблеми агапелогічного підходу». Під час комунікації розглядались питання специфіки формування правової культури в Україні та США, міжкультурної комунікації, інтернаціональних зв’язків в аспекті правової культури, осмислення місця та ролі освіти у цьому процесі тощо.

У заході також брали участь гарант ОНП «Філософія» д.філос.н., професор О. Петінова, завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності,  д.філос.н., професор Є. Борінштейн. Під час роботи були розглянуті питання укладання договору про двостороннє співробітництво та співпрацю при підготовці фахівців за спеціальністю 033 Філософія з метою консультування, обміну практичним досвідом щодо розробки та впровадження інноваційних підходів у дослідженнях соціальної сфери, зокрема, з філософсько-правових питань. Зустріч була дуже цікавою, дискусійною та результативною.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського