Гостьова лекція та залучення експертів до освітнього процесу

photo_2021-10-10_13-51-2911 жовтня 2021 року в межах навчального курсу «Філософські проблеми педагогічної думки в Україні» на запрошення д. філос. наук, доцента З. М. Атаманюк для здобувачки 2 року навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем ОНП за спеціальністю 033 Філософія І. Б. Ніколаєвої була проведена гостьова лекція на тему «Трисонячна єдність Г. С. Сковороди» д. філос. наук, професором Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Н. В. Івановою, яка є визнаним фахівцем та професіоналом, науковцем-практиком з цієї проблематики, має багато публікацій та наукових розвідок і активно впроваждує їх у освітній процес.

До онлайн заняття доєдналися науковий керівник аспірантки д. філос. н., професор Ю. А. Добролюбська та гарант ОНП 033 Філософія д. філос. н., професор О. Б. Петінова.

Після лекції відбулося обговорення деяких аспектів дисертаційного дослідження І. Б. Ніколаєвої «Соціально-філософський аналіз українського екзистенціалізму», зокрема, філософського аналізу індивідуалістської спрямованості екзистенціалістської педагогіки. Професор Н. В. Іванова порадила аспірантці зосередити увагу на двох основних моментах: розумінню людини як носія своєї моральності, а також на поглядах екзистенціалістів щодо мети та можливостей виховання.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського