Бінарне відкрите заняття з філософії та етики наукових досліджень в Університеті Ушинського

511 жовтня 2021 року в Університеті Ушинського відбулася відкрита бінарна лекція на тему «Філософська етика в системі наукового знання» з навчальної дисципліни «Філософія та етика наукових досліджень» (обов’язковий компонент для здобувачів 1-го року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти різних спеціальностей). Лекція була проведена д. філос. н., проф., завідувачем кафедри Універистету Ушинського Є. Р. Борінштейном Є. Р.  і д. філос. н., проф., завідувачем кафедри Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку М. В. Пальчинською, яка є відомим фахівцем та автором наукових публікацій з цієї проблематики.

Під час заняття були розглянуті проблеми універсальної етики людської життєдіяльності в заснуванні універсальної культури, визначена філософська етика як синтез глобального бачення світу з гуманістичними цінностями; охарактеризований нормативний характер філософської етики, її основні принципи і норми; обговорені питання взаємозв’язків філософії людини та філософії моралі. Проф. М. В. Пальчинська представила своє бачення проблеми етики вченого, визначила особливості орієнтування молодих науковців у віртуальному просторі сучасного суспільства, а також обґрунтувала значення морально-етичних норм у житті суспільства. Проф. Є. Р. Борінштейн зазначив важливість використання загальних методів філософії в наукових дослідженнях, які є фундаментом дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Аудиторія із зацікавленістю сприймала матеріал.

У занятті також взяла участь аспірантка заочної форми навчання ОНП Філософія Е. Г. Бутенко. Після проведення лекції Пальчинська М. В., яка є зовнішнім стейкхолдером спеціальності 033 «Філософія» та рецензентом ОНП Філософія, провела з нею дискусію, де разом із завідувачем кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності та науковим керівником здобувачки д. філос. н., проф. Ю. А. Добролюбською були обговорені особливості підготовки на ОНП та вислухані побажання здобувачки відносно вибіркових дисциплін на 2022 рік та організації науково-педагогічної практики. Стосовно відкритого заняття, аспірантку дуже зацікавило питання New Homo descientia: сенс і етичне значення функціонування та розвитку.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського