Відкрита бінарна лекція на тему «Філософія та етика наукових досліджень в системі соціально-гуманітарного знання»

112 жовтня 2021 року в Університеті Ушинського відбулася відкрита бінарна лекція на тему «Філософія та етика наукових досліджень в системі соціально-гуманітарного знання» з навчальної дисципліни «Філософія та етика наукових досліджень» (обов’язковий компонент для здобувачів 1-го року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти різних спеціальностей). Заняття було проведено д. філос. н., проф., завідувачем кафедри філософі і соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Універистету Ушинського  Борінштейном Євгеном Руславовичем та д. філос. н., проф., завідувачем кафедри філософських і політичних наук Черкаського державного технологічного університету Бойко Анжелою Іванівною, яка є знавцем філософії освіти та провідним фахівцем, автором наукових публікацій з проблематики, застосованої в лекції.

Ця лекція відбулася для аспірантів 1-го року заочної форми навчання. Під час заняття були розглянуті такі проблемні питання, як-от: філософія та етика наукових досліджень як наука; предмет і об’єкт філософії та етики наукових досліджень; соціально-етичні принципи, моральні регулятиви та аксіологічні аргументи в сучасній науці; творчість у науковій діяльності; творча свобода і соціальна відповідальність вченого; філософія розвитку творчої особистості. Значна увага приділена етиці науки та її ролі у становленні сучасного типу наукової раціональності, проблемі відповідальності науки і вчених перед суспільством. Професор Бойко відзначила проблему категоричного імперативу як одну з головних у сучасному українському суспільстві та підкреслила значення цінностей гуманізму у сучасному філософському пізнанні. Проф. Борінштейн Є. Р. зазначив важливість Універсумів сучасного соціально-гуманітарного знання, значення універсальних категорії філософії у науковому пізнанні. Було показано роль практичного пізнання у формулюванні теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Лекція викликала значний інтерес у авдиторії.

До заняття залучилась аспірантка заочної форми навчання ОНП Філософія Бутенко Е. Г. Після проведення лекції проф. А. І. Бойко, яка є зовнішнім стейкхолдером спеціальності 033 «Філософія», провела із здобувачкою бесіду, де разом із завідувачем кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Університету Ушинського та науковим керівником здобувачки д. філос. н., проф. Ю. А. Добролюбською було обговорено особливості підготовки на ОНП та вислухані побажання аспіратнки відносно вибіркових дисциплін на 2022 рік. 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського