Відкрита бінарна лекція на тему «Аналіз дослідження метакогнітивної сфери особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі»

219 жовтня 2021 року в Університеті Ушинського відбулася відкрита бінарна лекція на тему «Аналіз дослідження метакогнітивної сфери особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі» з навчальної дисципліни «Особистість в ціннісній парадигмі соціуму» (вибірковий компонент для здобувачів другого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти різних спеціальностей). Лекція була проведена к.псих.н., доц. кафедри філософії, політології, психології та права Одеської державної академії будівництва та архітектури Биковою Світланою Валентинівною та к.філос.н., доц. кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Університету Ушинського Врайт Галиною Яківною, які є знавцями і авторами наукових публікацій з проблематики, висвітленої у лекції.

Заняття було проведене для аспірантки 2 року денної форми навчання ОНП Філософія Парадюк Олени Олександрівни. До обговорення дискусійних питань долучилися гарант ОНП Філософія д.філос.н., проф. Петінова Оксана Борисівна та член робочої групи з ОНП Філософія д.філос.н., доц. Атаманюк Зоя Миколаївна.

Під час заняття були розглянуті такі проблемні питання як проблема метапізнання як усвідомлення власного мислення і навчання; компоненти метапізнання особистості; форми всебічного розгляду метапізнання; елементи метапізнання; значення метапізнання та метапам’яті в процесі навчання студентів. Були зроблені наступні висновки: дослідження метапізнавальної сфери особистості показують, що метапізнання впливає на взаємозв’язок між самооцінкою та соціальним функціонуванням. Встановлено, що метакогнітивне знання пов’язане з тим, як індивід будує поведінку у соціальній взаємодії. 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського