Звітна конференція аспірантів кафедри музичного мистецтва і хореографії

Image0112 листопада 2021 року на кафедрі музичного мистецтва і хореографії Університету Ушинського було проведено звітну конференцію майбутніх докторів філософії спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Такий формат конференції дає змогу аспірантам розповісти про результати свого дослідження та звітувати про публікації, апробацію результатів на інших конференціях, відповісти на запитання. Виступати на конференціях для аспірантів-іноземців – це ще можливість набути досвід прилюдного виступу, вдосконалити своє володіння культурою наукової української мови.

На останню звітну конференцію було запрошено й аспірантів набору 2021 року. Це також новий цікавий досвід, оскільки аспіранти першого року навчання одразу усвідомлюють шлях свого наукового становлення, завдання, які перед ними постають продовж навчання в аспірантурі.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського