Зустріч з відомим експертом-практиком академіком Євгеном Головахою

1

23 грудня 2021 року в форматі онлайн на запрошення проф. Олени Лісеєнко відбулася зустріч здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ОНП за спеціальностями 033 «Філософія» (гарант проф. Оксана Петінова) та 015 «Професійна освіта» (гарант проф. Тетяна Осипова) Університету Ушинського з відомим українським вченим, науковцем, дослідником, директором Інституту соціології НАН України, академіком, доктором філософських наук, професором Євгеном Головахою. На зустрічі була приділена увага обговоренню ролі гуманітарного знання в контексті трансформаційних процесів у сучасному українському суспільстві та наслідків глобалізації, практичні аспекти філософствування, шляхи популяризації філософії серед молоді. Активну участь у дискусії взяли науково-педагогічні працівники кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності. Завідувач кафедри проф. Євгеній Борінштейн окреслив власне бачення перспектив розвитку філософських дисциплін на найближче майбутнє, зазначив значну роль філософії, соціології та інших гуманітарних дисциплін для розвитку моральних складових українського суспільства та виокремив значущість соціогуманітарного знання для прогресу України та її входження в Європейський Союз. З аспірантами обговорювалося широке коло питань, зокрема: особливості врахування індивідуальної освітньої траєкторії під час навчання на ОНП, особливості реалізації ОНП, поєднання навчання і досліджень, інтернаціоналізація діяльності та інші. Академік Євген Головаха підкреслив значення етики наукового дослідження та дотримання етичних норм доброчесності для освіти українського суспільства. Аспіранти мали змогу поставити запитання гостю та отримати ґрунтовні відповіді й коментарі щодо актуальних питань підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі гуманітарних наук.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського