Успішний захист дисертації випускниці аспірантури спеціальності 012 Дошкільна освіта І. В. Сараєвої

12В Університеті Ушинського 26.12.2021 р. відбувся захист дисертації аспірантки Сараєвої Ірини Володимирівни «Формування оцінно-контрольних дій у дітей передшкільного віку в різних видах діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта».

Члени спеціалізованої вченої ради ДФ 41.053.026 високо оцінили наукову і практичну значущість дисертації, її переконливий захист і якість підготовки випускниці аспірантури спеціальності 012 «Дошкільна освіта».

Вітаємо І. В. Сараєву та її наукового керівника − доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Богуш Аллу Михайлівну та бажаємо міцного здоров’я, подальших успіхів і творчих досягнень.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського