Захист дисертації Чжу Юньжуй на здобуття ступеня доктора філософії

Image0226 грудня 2021 року на кафедрі музичного мистецтва і хореографії Університету Ушинського на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 41.053.016 відбувся прилюдний захист дисертації аспіранта Чжу Юньжуй зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Тема дисертації: «Формування художньо-пізнавальної компетентності майбутніх викладачів вокалу засобами інноваційних технологій».

Члени спеціалізованої вченої ради, рецензенти, опоненти високо оцінили теоретичну та практичну значущість дослідження, її наукову новизну, оригінальність, інноваційний характер. Вокальний спів усе частіше стає предметом дослідження молодих науковців, аспірантів. Він приваблює молодь, тим самим спонукає до пошуку цікавих, новітніх методик щодо актуальних компетентностей майбутніх учителів вокалу.

Вітаємо аспіранта Чжу Юньжуя та його наукового керівника – Н. Г. Кьон, кандидата педагогічних наук, професора.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського