Успішний захист дисертації випускниці аспірантури спеціальності 015 Професійна освіта Лі Чжухуа

1В Університеті Ушинського 30.12.2021 р. було проведено прилюдний захист дисертації аспірантки кафедри педагогіки Лі Чжухуа «Формування методичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 015 «Професійна освіта».

Члени разової спеціалізованої вченої ради ДФ 41.053.022 на чолі з професором О.Є. Ребровою високо оцінили наукову і практичну значущість дисертації, її переконливий захист і якість підготовки випускниці аспірантури спеціальності 015 «Професійна освіта».

Вітаємо Лі Чжухуа та її наукового керівника − доктора педагогічних наук, професора Койчеву Тетяну Іванівну й бажаємо подальших успіхів і професійних досягнень.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського