Звітування аспірантів спеціальностей 011 і 015

221 червня 2022 року на засіданні кафедри педагогіки Університету Ушинського відбулося звітування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальностей 015 Професійна освіта і 011 Освітні, педагогічні науки за 2021-2022 навчальний рік.На засіданні кафедри були присутні члени кафедри, гаранти освітніх програм ОНП 015 (д.пед.наук, проф. Осипова Т.Ю.), ОНП 011(д.пед.наук, проф. Койчева Т.І.), члени робочих груп ОНП, аспіранти всіх років навчання, наукові керівники. За результатами звітів здобувачів, відгуків наукових керівників було відзначено, що всі аспіранти успішно виконали індивідуальний навчальний та науковий плани роботи, виявили високу публіцистичну активність, виконали завдання, продемонстрували науковий потенціал.
Роботу всіх аспірантів рішенням кафедри було атестовано і переведено на наступний рік навчання. Завідувач кафедри педагогіки (д.пед.наук, проф. Княжева І.А.) і гаранти ОНП привітали всіх здобувачів кафедри з успішним завершенням 2021-2022 року і побажали їм й надалі продуктивно і творчо працювати над дисертаційними дослідженнями.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського