Відбулася атестація здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 016 Спеціальна освіта денної та заочної форм навчання

1З 20 по 29 червня 2022 року в Університеті Ушинського на медичному факультеті відбулася атестація здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 016 Спеціальна освіта денної та заочної форм навчання. Здобувачі складали атестаційні іспити з «Теорії та методики виховання дітей з особливими освітніми потребами» та «Теорія та методика навчання у спеціальних навчальних закладах».
Атестаційний іспит проводився у формі усного екзамену. Атестація здійснювалася відкрито і публічно. Атестація здобувачів щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-професійної програми здійснювалася Екзаменаційною комісією із зазначеної спеціальності у складі: Голова комісії – Кабельнікова Наталія Володимирівна, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувач кафедри спеціальної освіти Херсонського державного університету. Заступник голови – Г. Б. Соколова, декан медичного факультету, професор. Члени комісії: О. І. Форостян – завідувач кафедри дефектології та фізичної реабілітації, професор. Екзаменатори: 1. Н.П. Лещій – доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації. 2. О.В. Начинова – доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації.
Атестаційни іспити мали комплексний характер і містили питання теоретичного і практичного характеру.
Члени державної кваліфікаційної комісії відмітили правильні, чіткі відповіді, побудовані в логічній послідовності на теоретичні і практичні питання у таких здобувачів: Крещенко Любові, Хрещенко Ольги, Котенко Анни, Новокщенової Анастасії. 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського