Науковий семінар

22.720 вересня 2022 р. на науковому (фаховому) семінарі відбувся попередній розгляд (експертиза) дисертаційної роботи здобувача 4 року навчання ОНП Фізична культура і спорт Євтушенко Олександра з теми «Удосконалення фізичної та функціональної підготовленості борців греко-римського стилю на етапі попередньої базової підготовки» (науковий керівник – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Тодорова Валентина).На засіданні були присутні члени наукового семінару – професора, доценти навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації, аспіранти спеціальності 017 Фізична культура і спорт та їхні наукові керівники. Експертами дисертаційної роботи виступили доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін Башавець Наталія і кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувачка кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін Дразіна Євдокія. Під час наукового (фахового) семінару здобувач продемонстрував результати дисертаційного дослідження, відповів на запитання. У результаті жвавої і продуктивної дискусії члени наукового (фахового) семінару дійшли висновку, що здобувач повністю виконав індивідуальний навчальний і науковий плани роботи, представлена на попередній розгляд дисертаційна робота Євтушенко Олександра має наукову і практичну значущість і може буди подана до захисту у спеціалізовану разову вчену раду на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського