Культура академічної доброчесності при написанні кваліфікаційної (магістерської роботи): практичний вимір виявлення плагіату

0114 березня 2023 року кафедрою дошкільної педагогіки факультету дошкільної педагогіки та психології було організовано науковий семінар «Культура академічної доброчесності при написанні кваліфікаційної (магістерської роботи): практичний вимір виявлення плагіату», який проводився відповідно до університетських заходів Тижня доброчесності.
Учасниками наукового семінару, за модерації Листопада Олексія Анатолійовича, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри дошкільної педагогіки, були розглянуті основні складові етики наукової діяльності, морально-етичні цінності дослідника та вимоги до нього, фундаментальні цінності академічної доброчесності, основні види порушень академічної доброчесності, відповідальність за порушення академічної доброчесності.
Окрема увага була приділена видам порушень академічної доброчесності та академічній відповідальності здобувачів освіти за порушення академічної доброчесності, набуття компетентностей з академічної доброчесності та навичок якісного академічного письма, створення атмосфери академічної доброчесності, політика доброчесності в Університеті Ушинського.
Спікерами заходу стали здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 012 Дошкільна освіта, факультету дошкільної педагогіки та психології: Ніколаєнко Анна Миколаївна, Палош Анастасія Сергіївна.
Учасники наукового семінару обговорили інструменти дотримання академічної доброчесності та заходи щодо запобігання та сучасні напрями боротьби з академічним плагіатом, а також безпосередньо системи для перевірки текстів на ознаки плагіату, зокрема Strike Plagiarism та Unicheck.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського