Обговорення питань академічної доброчесності науковими керівниками аспірантів та магістрантів факультету музичної і хореографічної освіти

1На факультеті музичної та хореографічної освіти відбувся круглий стіл з питань академічної доброчесності, який був ініційований гарантами освітніх програм. Учасниками були усі наукові керівники здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. На зустрічі також були аспіранти Оксана Калюжна та Юлія Якуба, Аліна Ходот, а також ти, хто лише починає займатися наукою. Виступили проф. Олена Реброва, Галина Ніколаї, Наталія Білова, Олена Новська та інші керівники. Актуалізація академічної доброчесності зумовлена новим нормативним вектором освітньої стратегії України. Многогранність цього питання є безперечною. На факультеті особлива увага привернута не лише к академічним текстам, а й к творчій роботі з інтерпретації художніх текстів, створенні нових, авторських композицій.
За акцентовано увагу на таких ознаках недоброчесності як фабрикація та фальсифікація. Для аспірантів та магістрантів важливо створювати усі умови задля якісного дослідження, особливо, якщо воно носить експериментальний характер. На факультеті для реалізації дослідницьких розвідок аспірантів працює лабораторія «Інновації мистецької освіти». Оскільки дослідження аспірантів здійснюється переважно в галузі мистецької освіти, то й творчість під час експериментів відіграє домінувальну роль. Отже, в результаті обговорення прийнято рішення змінити статус лабораторії з наукової на науково творчу, як осередка поєднання навчання, дослідження та творчості здобувачів. Діяльність лабораторії має задовольнити усі їхні дослідницькі потреби, що і в подальшому унеможливить будь які прояви фабрикації та фальсифікації.
Наразі аспіранти готуються до науково-педагогічної практики, в межах якої вони будуть мати змогу опрацювати деякі актуальні методичні засоби та залучити інших здобувачів до своїх досліджень.
Бажаємо успіху.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського