Оголошення Вченої Ради Д 41.053.01

«14» грудня 2021 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ

ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У

СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Здобувач – ДЕМЧЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Оголошення Вченої Ради Д 41.053.01

«29» вересня 2021 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Здобувач – ОНИЩУК СВІТЛАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

Оголошення Вченої Ради Д 41.053.01

«12» травня 2021 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

 

Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання учнів в освітньому процесі початкової школи

 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 

Здобувач – Балакірєва Вікторія Анатоліївна 

Оголошення Вченої Ради Д 41.053.01

13 травня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

 

Реалізація принципу наступності у формуванні текстотворчих умінь молодших школярів на завершальному етапі початкової мовної освіти

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання

(українська мова)

 

Здобувач – КОМПАНІЙ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Оголошення Вченої Ради Д 41.053.01

«13» травня 2021 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

 

 

Педагогічні умови збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку

в процесі фізичного виховання

 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка

 

 

ЗдобувачСАХАРОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Оголошення Вченої Ради Д 41.053.01

«12» травня 2021 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

 

 

Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами

художньо-мовленнєвої діяльності

 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка

 

 

ЗдобувачТЕСЛЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА

Оголошення Вченої Ради Д 41.053.01

«28» квітня 2021 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Здобувач – ДУМКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Сторінка 1 із 5

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського