ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI 13.00.08 – дошкільна педагогіка

 1. I. Формула спеціальності:

            Галузь педагогічної науки, яка вивчає зміст, форми й методи виховання та навчання в дошкільному віці; визначає умови оптимізації навчально-виховної роботи  в різних соціальних інститутах; досліджує особливості формування життєвої компетентності дітей різних віково-статевих груп; обґрунтовує вимоги до розвитку в дошкільному віці базових особистісних цінностей; досліджує умови забезпечення різнобічного розвитку дитини; актуалізує необхідність взаємозв’язку суспільного та сімейного виховання дошкільника; з’ясовує тенденції розвитку дошкільної освіти, теоретико-методологічне та прикладне забезпечення її функціонування в Україні.

 

 

 

 1. Напрями досліджень:
 2. Дослідження фундаментальних  проблем  філософії дошкільної освіти.
 3. Обґрунтування та розроблення сучасної теорії розвитку, виховання та навчання дошкільника, становлення його активності.
 4. Розроблення прогностичних моделей розвитку дошкільноїосвіти, критеріїв визначення їх ефективності.
 5. Вивчення теоретичних і прикладних аспектів змісту дошкільної освіти, умов її гуманізації та гуманізації, інтеграції та диференціації.
 6. Концептуальне та програмно-методичне обґрунтування рівня особистісного розвитку дошкільника.
 7. Дослідження наступності в роботі сім’ї дошкільного закладу і школи. вивчення специфіки розвитку, навчання й виховання дошкільників у різних типах освітніх закладів.
 8. Створення особистісно орієнтованої системи виховання дошкільників, формування в них ціннісного ставлення до природного та предметного довкілля, оточуючих людей, самих себе.
 9. Вивчення взаємозв’язку розумового, фізичного та морального виховання дошкільника.
 10. Особливості розвитку самостійності в ранньому онтогенезі.
 11. Дослідження умов гуманізації та демократизації взаємодії дошкільного закладу і сім’ї, особливостей виховання дошкільників у сім’ях різних типів.
 12. Формування в дошкільному дитинстві системи морально-духовних цінностей.
 13. Формування в дошкільників культури взаємин, здатності до діалогу з дорослими й однолітками.
 14. Дослідження потенційних можливостей групи дитячого садка як колективу.
 15. Вивчення педагогічних умов зародження в дошкільників соціальної відповідальності та становлення основ соціальної позиції.
 16. Опрацювання моделей розвитку елементарних форм правової свідомості і самосвідомості дошкільників.
 17. Дослідження проблем національного, патріотичного, інтернаціонального виховання дошкільника в сім’ї та суспільному закладі.
 18. Вивчення процесу взаємодії дошкільника з предметним довкіллям, становлення уміння орієнтуватися у предметах побуту й ужитку.
 19. Дослідження педагогічних умов формування в дошкільників споживацької й утворювальної активності, визначення ролі в її формуванні вікових та індивідуальних особливостей.
 20. Вивчення можливостей оптимізації творчого ставлення дошкільника до праці.
 21. Дослідження проблем формування у дошкільників потреби в здоровому способі життя.
 22. Вивчення динаміки розвитку впродовж дошкільного дитинства рухової активності, фізичної витривалості, здатності до саморегуляції, уміння відчувати межі безпечної поведінки.
 23. Особливості статевого виховання дошкільника.
 24. Аналіз тенденцій художньо-естетичного розвитку в дошкільному дитинстві, функцій і змісту художньої освіти й виховання на ранніх етапах онтогенезу; основ художнього смаку, ціннісного ставлення до природи та творів мистецтва, естетичних поглядів на життя.
 25. Дослідження культурологічних аспектів сучасної системи дошкільної освіти, визначення педагогічних умов, змісту, форм і методів культурологічного розвитку в загальноосвітніх іспеціалізованих дошкільних закладах.
 26. Формування основ екологічної культури і навичок природоохоронної діяльності в дошкільному віці.
 27. Дослідження умов становлення в дошкільному віці пізнавальної активності.
 28. Аналіз тенденцій мовленнєвого розвитку дошкільника.
 29. Вироблення нової стратегії визначення показників зрілості дитини, ефективності педагогічної діяльності вихователя дошкільного закладу.
 30. Аналіз умов становлення основ громадянського виховання дошкільника; встановлення зв’язку його соціальної компетентності з його моральним розвитком.

 

 1. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

педагогічні науки.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського