ПОЛОЖЕННЯ про освітньо-культурний центр «Інститут Конфуція» при Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

 1. Загальні положення

Освітньо-культурний центр «Інститут Конфуція» (далі – Центр) утворений відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 № 2984-III, «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, положень Указу Президента України від 27 жовтня 2010 року № 979/2010 «Питання Української частини Комісії зі співпраці між Україною та Китайською Народною Республікою», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 березня 2012 року № 315 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році», Угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством освіти Китайської Народної Республіки від 28 березня 2012 року в м. Санья «Про співпрацю в галузі освіти» та інших нормативно-правових актів на базі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

 

 1. Мета і задачі

Мета діяльності Центру:

 • організація й проведення заходів в галузі освіти і культури щодо розширення співпраці між Україною і Китайською Народною Республікою, а також зміцнення взаєморозуміння й дружби між народами двох країн;
 • створення умов для вивчення китайської мови україномовними слухачами;
 • залучення студентів університету та інших громадян України, іноземців для ознайомлення із історією, культурою й філософією Китаю;
 • надання можливості слухачам курсу для проходження мовної практики в КНР й культурного обміну;
 • розробка і реалізація спільних проектів у галузі науки, культури, мистецтва й спорту.

 

Задачі Центру:

 • сприяння вивченню китайської мови представниками різних верств населення (учнями загальноосвітніх шкіл; студентами коледжів, училищ, технікумів, інститутів, університетів; державними службовцями та іншими), з використанням сучасних інформаційних (демонстраційних) освітніх технологій;
 • підготовка до тестування й іспитів з китайської мови (HSK) для слухачів курсу й викладачів китайської мови для підтвердження кваліфікації;
 • організація й проведення олімпіад з китайської мови для молоді України, яка навчається;
 • здійснення освітньо-культурної діяльності щодо ознайомлення українських слухачів з історією, культурою, мистецтвом, філософією, економікою, політичною системою Китайської Народної Республіки;
 • проведення наукових форумів, конференцій, семінарів, дебатів, брифінгів, круглих столів з актуальних питань китаєзнавства;
 • організація виставок зразків китайської й української культури і літератури із залученням представників китайської діаспори і почесних гостей;
 • створення умов для проведення відкритих лекцій, семінарів, майстер-класів у різних режимах (on-line, дистанційно і таке інше) в українських і китайських навчальних (або інших) державних і недержавних закладах;
 • організація й проведення культурних заходів щодо ознайомлення громадян України з мистецтвом Китаю (концертів, конкурсів) із залученням українських і китайських студентів;
 • забезпечення інформаційної підтримки для тих, хто продовжуватиме навчання в Китаї;
 • створення науково-інформаційних продуктів (фільмотеки, фотоальбомів, рекламних роликів про Китай), що характеризують діяльність Інституту Конфуція;
 • проведення інформаційно-аналітичної роботи щодо наукового узагальнення й аналізу змісту сучасних засобів інтенсивного навчання китайської мови.

 

 

 1. Функції та напрями роботи Центру

Функції Центру:

 • науково-дослідна;
 • науково-інформаційна;
 • науково-методична;
 • організаційно-методична;
 • просвітницька;
 • співпраці із ЗМІ та ін.

 

Напрями роботи Центру:

 • здійснення наукових досліджень з лінгвістичних проблем китайської мови і методичних засобів ефективного навчання україномовних слухачів китайської мови, консультативна допомога студентам;
 • інформування Головного управління Інститутів Конфуція в Китаї і міських (обласних) органів влади з міжнародної культурно-освітньої діяльності про плани роботи і перспективи розвитку Центру при Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;
 • надання інформації всім зацікавленим особам про різнорівневі навчальні програми з китайської мови й умови проходження мовної практики в Китаї;
 • організація науково-практичних, тренінгових і консультативних заходів для викладачів китайської мови;
 • підготовка проектів, програм щодо стажування студентів і фахівців в галузі китаєзнавства в Китайській Народній Республіці;
 • сприяння в підготовці двосторонніх візитів провідних китайських і українських науковців, державних службовців та інших почесних гостей;
 • надання доступу населенню до публікацій про Китайську Народну Республіку (електронних і друкарських), спеціальної та наукової літератури, методичних посібників з навчання китайської мови;
 • проведення на різних рівнях відкритих наукових форумів, дискусій, науково-комунікативних заходів, шкіл, олімпіад, конкурсів, дебатів і круглих столів, брифінгів, виставок, майстер-класів для молоді з питань китаєзнавства та діяльності Інститутів Конфуція;
 • розміщення в регіональних ЗМІ статей, публікацій та інших інформаційних матеріалів про діяльність Центру і співпрацю України та Китаю;
 • організація співпраці з іншими Інститутами Конфуція;
 • організація просвітницької роботи, а також підготовка відповідних буклетів, листівок та інших видів інформації відносно діяльності Інституту Конфуція;
 • надання інформаційних матеріалів про діяльність Центру для розміщення на веб-ресурсах університету та інших електронних ресурсах;
 • проведення різних конференцій, нарад  для ЗМІ тощо.

 

 1. Організація діяльності

Діяльність співробітників Центру здійснюється на громадських засадах. Структура Центру включає: Рада, два співдиректори (один – з китайського боку, один – з українського боку), викладачі китайської мови, а також інші співробітники, що беруть участь в діяльності Центру на добровільній основі.

Головне управління Інститутів Конфуція в Китаї визначає Харбінський інженерний університет (КНР) як виконавчий орган і вповноважує його на спільну співпрацю з університетом для створення Центру.

Керівничим органом Центру є Рада, а директор – його відповідальним адміністратором. Рада складається з представників Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», з одного боку, та представників Харбінського інженерного університету, з іншого боку, за рекомендацією сторін. Кандидатуру директора Центру пропонує ректор.

Метою функціонування Ради  є планування розвитку й роботи Центру, складання робочого плану і звіту про діяльність на кожний навчальний рік. Директор бере участь у плануванні діяльності Центру і координує роботу з її реалізації. Відділ міжнародних зв’язків та помічник ректора контролюють діяльність директора Центра.

Центр зобов’язаний  проводити перевірку й оцінювання якості своєї роботи під контролем Головного управління та Інститутів Конфуція в Китаї. Шанування культурних звичаїв і традицій Китаю й України, дотримання чинного законодавства двох країн є визначальними в діяльності Центру.

 

 

 

 

Директор Освітньо-культурного

центру «Інститут Конфуція»                                                О.В. Попова

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського