І. Формула спеціальності:

 

            Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, засоби, організаційні форми і засоби професійної освіти.

 

            Напрями досліджень в даній науковій спеціальності визначаються наступними класифікованими ознаками в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для даної спеціальності.

 

Класифікаційні ознаки спеціальності:

 

 • за рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих; професійне навчання на виробництві;
 • за видами об’єктів педагогічного впливу: учні професійно-технічних училищ, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів всіх спеціальностей, спеціалісти; слухачі системи післядипломної фахової освіти; слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві;
 • за структурною складовою педагогічної науки: історія та теорія професійної освіти, часткові дидактики;
 • за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): всі види галузевої освіти;
 • за характером досліджень: фундаментальні, прикладні порівняльні;
 • за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами.

 

 

 

ІІ. Напрями досліджень:

 

 1. Історія розвитку професійної освіти та окремих галузей.
 2. Теоретико-методологічні основи професійної освіти.
 3. Порівняльна професійна педагогіка.
 4. Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.
 5. Теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах.
 6. Теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
 7. Теорія та методика професійного навчання дорослого і незайнятого населення.
 8. Стандартизація у професійній освіті.
 9. Інноваційні процеси у професійній освіті.
 10. Післядипломна освіта фахівців.
 11. Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти.
 12. Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.
 13. Науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки.
 14. Теорія та методика організації навчально-виробничої та навчальної практики у професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
 15. Підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти.
 16. Педагогічні технології у неперервній освіті.
 17. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

 

педагогічні науки.

 

 

© 2017 Університет Ушинського