26 лютого 2021 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ БАЛТІЇ

ВИМОГАМ ЧЛЕНСТВА В ЄС:

ІНСТИТУЦІЙНИЙ І ЦІННІСНИЙ ВИМІРИ

на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

 Здобувач – КОКОРЄВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ (936.171 кБайт)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДИСЕРТАЦІЮ (3232.64 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 1 (456.37 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 2 (349.731 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 3 (2908.969 кБайт)

Науковий консультант:   доктор політичних наук, професор 

                                          НАУМКІНА Світлана Михайлівна,

                                          ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний

                                           Університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса),

                                          завідувач кафедри політичних наук і права

 

Офіційні опоненти:доктор політичних наук, професор,

                                  КРИВОШЕЇН Віталій Володимирович,

                                  Дніпровський національний університет

                                  імені Олеся Гончара, завідувач кафедри соціології;

 

                                  доктор політичних наук, доцент,

                                  ХОМА Наталія Михайлівна,

                                  Національний університет «Львівська політехніка»,

                                  професор кафедри політології

                                  та міжнародних відносин;

 

                                  доктор політичних наук, професор,

                                  ЯКОВЛЄВ Денис Вікторович,

                                   Національний університет

                                   «Одеська юридична академія»,

                                   декан факультету психології,

                                   політології та соціології.

                                   професор кафедри права, політології

                                   та міжнародних відносин

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради   Д 41.053. 06                                                           Т. О. Каменчук

 

© 2017 Університет Ушинського