09  квітня 2021 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ

В УМОВАХ РЕЖИМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ:

ПОРІВНЯЛЬНО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ

 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – ЯВОРСЬКА КАТЕРИНА ПЕТРІВНА

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ (1002.151 кБайт)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДИСЕРТАЦІЮ (2518.913 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 1 (4682.556 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 2 (3730.265 кБайт)

Науковий керівник:     доктор політичних наук, професор

                                      Наумкіна Світлана Михайлівна,

                                         Державний заклад «Південноукраїнський

                                         національний педагогічний університет

                                         імені К. Д. Ушинського»,

                                         завідувач кафедри політичних наук і права

 

Офіційні опоненти:     доктор політичних наук, професор

                                        Фісун Олександр Анатолійович,

                                        Харківський національний

                                        університет імені В. Н. Каразіна,

                                        завідувач кафедри політології

 

                                       кандидат політичних наук, доцент

                                       Пехник Алевтина Валентинівна,

                                       Національний університет «Одеська

                                       юридична академія»,

                                       доцент кафедри політичних теорій

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 36

 

Учений секретар спеціалізованої

 вченої ради Д  41.053. 06                                                                Т. О. Каменчук                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                     

 

© 2017 Університет Ушинського