22 квітня 2021 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ:

ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ В УМОВАХ НОВІТНІХ ВИКЛИКІВ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – ЗІСКІН ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ (820.666 кБайт)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДИСЕРТАЦІЮ (2352.634 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 1 (14179.587 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 2 (913.328 кБайт)

Науковий керівник: доктор політичних наук, професор

Наумкіна Світлана Михайлівна,

Державний заклад «Південноукраїнський

національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

завідувач кафедри політичних наук і права

Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор

Ярова Ліліана Вікторівна

Національний університет

«Одеська юридична академія»,

завідувач кафедри соціології

кандидат політичних наук, доцент

Хорошилов Олег Юрійович,

Одеський національний університет

імені І.І. Мечникова,

доцент кафедри політології

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 36

Учений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 41.053. 06 Т. О. Каменчук

 

© 2017 Університет Ушинського