«23» квітня 2021 р. о 12 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ:

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВЕРСІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

В ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ІЗРАЇЛЮ

 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – ПРИБЄГІН Іван Сергійович

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ (737.16 кБайт)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДИСЕРТАЦІЮ (2415.844 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 1 (4035.779 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 2 (1041.497 кБайт)

Науковий керівник:           

        кандидат політичних наук, доцент

        УЗУН Юлія Вадимівна,

        Одеський національний університет

        імені І.І. Мечникова,

        доцент кафедри історії та світової політики

 

Офіційні опоненти:             

         доктор політичних наук, професор

         ПОЛЬОВИЙ Микола Анатолійович,

         Донецький національний університет

         імені Василя Стуса,

         професор кафедри політології та

         державного управління;

 

         кандидат політичних наук, доцент

         КРАСНОПОЛЬСЬКА Тетяна Миколаївна,

         Національний університет «Одеська юридична 

         академія»,

         доцент кафедри політичних теорій

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 36

 

Учений секретар спеціалізованої

 вченої ради Д  41.053. 06                                                                Т. О. Каменчук 

 

© 2017 Університет Ушинського