14  травня 2021 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ

І РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ

на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – БОКОЧ Вікторія Михайлівна

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ (671.565 кБайт)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДИСЕРТАЦІЮ (3352.715 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 1 (408.289 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 2 (2613.261 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 3 (1552.098 кБайт)

Науковий консультант: доктор політичних наук, професор

                                          ПАЛІНЧАК Микола Михайлович

                                          ДВНЗ «Ужгородський національний  університет»,  декан факультету

                                         міжнародних економічних відносин

 

Офіційні опоненти:       доктор політичних наук, професор

                                        ВОЙНАЛОВИЧ Віктор Анатолійович

                                         Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 

                                         завідувач відділу етнополітики  

                                       доктор політичних наук

                                          СТОЙКО Олена Михайлівна

                                          Інститут держави і права імені В.М.Корецького

                                          НАН України, провідний науковий        співробітник

                                          відділу правових проблем політології                               

                                               доктор філософських наук, професор,

                                      САГАН Олександр Назарович

                                      провідний науковий співробітник,

                                      Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України,

                                        в.о. завідувача відділення релігієзнавства 

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 36

 

Учений секретар спеціалізованої

 вченої ради Д  41.053. 06                                                                Т. О. Каменчук                                                                                                                                                                                                                               

 

 

© 2017 Університет Ушинського