13 травня 2021 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇЇ

СУСПІЛЬНИХ ТА ОСОБИСТИХ ІНТЕРЕСІВ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – МЕЛЬНИК ЮЛІЯ ПАВЛІВНА

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ (793.788 кБайт)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДИСЕРТАЦІЮ (3495.947 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 1 (2405.299 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 2 (5095.478 кБайт)

Науковий керівник: доктор політичних наук, професор

Дунаєва Лариса Миколаївна,

Державний заклад

«Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова»,

завідувач кафедри соціальних теорій

Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор

Вдовичин Ігор Ярославович,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

професор кафедри теорії та історії політичної науки

кандидат політичних наук, доцент

Самуйлік Микола Миколайович,

Одеський державний аграрний університет,

доцент кафедри філософії, історії та політології

Учений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 41.053. 06 Т. О. Каменчу

 

© 2017 Університет Ушинського