18 вересня 2021 року о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – АХМЕРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ (689.327 кБайт)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДИСЕРТАЦІЮ (1735.264 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 1 (4107.31 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 2 (684.045 кБайт)

Науковий керівник ― доктор політичних наук, професор

Наумкіна Світлана Михайлівна,

Державний заклад «Південноукраїнський

національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

завідувач кафедри політичних наук і права

Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор

Польовий Микола Анатолійович,

Донецький національний університет

імені Василя Стуса (м. Вінниця)

професор кафедри політології та

державного управління

кандидат політичних наук, доцент

Узун Юлія Вадимівна,

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова,

доцент кафедри історії та світової політики

Учений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 41.053. 06 Т. О. Каменчук

 

© 2017 Університет Ушинського