ПЛАН організаційно-виховної роботи зі здобувачами освіти ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на 2019/2020 роки

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Надання підтримки у проведенні освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, міжнародних, науково-методичних заходів з національно-патріотичного виховання

Протягом навчального року

Декани факультетів, директори інститутів, завідувачі відділень, студрада, студклуб, керівництво ліцею

Сприяння реалізації мистецьких проєктів національно-патріотичного спрямування, спрямованих на підвищення рівня обізнаності молоді з українською культурою

Постійно

Декани факультетів, директори інститутів, завідувачі відділень, студрада, студклуб, зав.кафедр філологічного, художньо-графічного факультетів та факультету музичної та хореографічної освіти, керівництво ліцею

Підготовка на базі музейних колекцій факультетів, відділень, бібліотеки реекспозицій краєзнавчого, етнографічного та історичного профілю з метою посилення їх національно-патріотичного впливу через представлення інформації про український визвольний рух XX століття, Героїв Небесної Сотні, проведення антитерористичної операції, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності держави; організація експозицій, присвячених визначним пам'ятним датам з історії України

 

До пам`ятних дат та державних свят

 

Відповідальні за музейні колекції, завідувачі кафедр історико-філософського відділення, філологічного факультету, студклуб, студрада, бібліотека

Сприяння оновленню фондів бібліотек національно-патріотичною літературою про мовно-культурну самобутність українського народу і героїзм у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність держави

Протягом 2019-2020 років

Зав. кафедр, директор бібліотеки

Організація та проведення книжкових виставок, презентацій видань, інших заходів, спрямованих на висвітлення інформації про героїчні вчинки воїнів - учасників антитерористичної операції, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності держави, а також результатів наукових і краєзнавчих досліджень минулого України

Протягом навчального року

Директор бібліотеки, студклуб, завідувач кафедри історії України, студрада, директор ліцею

Включення проблематики національно-патріотичного виховання дітей та молоді до дослідницьких програм та наукових планів

До 31.12.2020 р.

Завідувачі кафедр

Залучення до процесів національно-патріотичного виховання діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, волонтерів, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію

Постійно

Куратори академгруп, студрада, студклуб, спортклуб, керівництво ліцею

Сприяння проведенню національно-патріотичних заходів студактивом факультетів, інститутів

Протягом навчального року

Студрада, студклуб

Організація освітньо-просвітницьких заходів з питань формування здорового способу життя, профілактики правопорушень

Протягом навчального року

Спортклуб, кафедри Інституту фізичної культури, спорту та реабілітації, кафедра політнаук та права, куратори академгруп, керівництво ліцею

Проведення конкурсу студентських есе на тему «Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини?»

Щорічно, до 31 травня

Зав. кафедри педагогіки

Підготовка здобувачами вищої освіти курсових робіт і наукових публікацій з національно-патріотичної тематики

Протягом навчального року

Зав. кафедр педагогіки; педагогічних технологій початкової освіти, освітнього менеджменту соціокультурної діяльності, історії України, української та зарубіжної літератур

Розробка навчальних модулів з питань національно-патріотичного виховання до курсу «Педагогіка вищої школи»

До 01.08.2020 р.

Зав. кафедри педагогіки

 

© 2017 Університет Ушинського