“MODERN TENDENCIES IN THE PEDAGOGICAL SCIENCE OF UKRAINE AND ISRAEL: THE WAY TO INTEGRATION” (ISSN 2218 – 8584)

Аріельський Університет (м.Аріель, Ізраїль) за підтримки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського видає міжнародний періодичний журнал “MODERN TENDENCIES IN THE PEDAGOGICAL SCIENCE OF UKRAINE AND ISRAEL: THE WAY TO INTEGRATION” (ISSN 2218 – 8584)

Issue 10 (new)

Issue 9

Issue 8

Issue 7

Issue 6

Issue 5

Вихід журналу – один випуск на рік.

Редакція журналу приймає до друку статті з сучасних питань педагогіки та психології.

Мова статті – англійська, іврит.

Текст статті повинен бути відкоректований і відредагований.

У разі невідповідності матеріалів зазначеним вимогам редактори можуть відправити статтю автору на доопрацювання. Стаття, не оформлена згідно вимог, зі смисловими, граматичними чи стилістичними помилками, до друку не приймається.

Статті публікуються в авторській редакції. Автори статей несуть всю відповідальність за достовірність інформації, що міститься в них, за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики, їхню професійно-змістовну і методичну коректність, правильність наявних в текстах посилань на інтернет-ресурси та літературу.

Вимоги до оформлення статті

- Текст набирається в редакторі Microsoft Word 97 for Windows.

- Формат: А4 (210х297 мм).

- Береги праворуч, ліворуч, вгорі і внизу: 20 мм.

- Шрифт: Times New Roman.

- Розмір шрифту: 14 pt.

- Інтервал між рядками: 1,5.

- Вирівнювання тексту: по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати).

- Абзац: 5 мм.

- Обсяг публікації: 7-10 сторінок. Максимальний розмір статті, включаючи ілюстрації і таблиці не повинен перевищувати 10 сторінок тексту А4.

- Необхідно використовувати “прямі” лапки (не «парні»).

- Необхідно розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох сторін пропусками і є довшим за дефіс).

- Стиль тексту Звичайний (Normal). Використання інших стилів не допускається.

- Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці нумеруються та повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі і розміщені строго в межах розмірів сторінки.

- Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню "Таблиця"). Формат таблиць лише книжковий.

- Не користуватися автоматичною нумерацією.

Вимоги до оформлення статті англійською мовою.

 

Матеріали розміщуються в такій послідовності:

- 1-й рядок: назва статті - шрифт напівжирний прямий, вирівнювання по центру аркуша;

- 2-й рядок: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання або інший статус учасника - шрифт звичайний курсив, вирівнювання по правому краю;

- 3-тя рядок: посада, назва організації, в якій автор навчається або працює - шрифт звичайний курсив, вирівнювання по правому краю;

- 4-й рядок: місто, країна - шрифт звичайний курсив, вирівнювання по правому краю;

- далі, при необхідності, так само набираються імена, наукові ступені, звання співавторів;

- наступний рядок залишається порожнім;

- під ним набирається анотація (обсяг – 8-10 рядків) мовою статті (англійська/іврит) - шрифт звичайний курсив, 14 pt, вирівнювання по ширині;

- під анотацією друкуються ключові слова (5-6 слів), без пропуску рядка - вирівнювання по ширині аркуша (з абзацу), шрифт курсив;

- після анотації один рядок пропускається;

- далі друкується текст статті;

- після тексту статті один рядок пропускається;

- далі через рядок (вирівнювання по центру) References translated and transliterated(або “References”, якщо немає джерел, що видані не мовою статті);

- починаючи з наступного рядка наводиться список літератури латинською транслітерацією. Правила транслітерації та оформлення літератури додаються;

- першоджерела в списку літератури необхідно розміщувати в алфавітному порядку. Номер посилання в самому тексті друкується в квадратних дужках. При необхідності після коми вказуються конкретні сторінки;

- далі через рядок друкується анотація українською мовою з зазначенням всіх авторів, повної назви статті та ключових слів - вирівнювання по ширині;

- наступний рядок залишається порожнім.

Вимоги до структури статті:

Вступ

Короткий огляд публікацій по темі

Ціль

Матеріали та методи

Результати та їх обговорення

Висновки

Список використаних джерел

 

До статті додаються:

Довідка про автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для аспірантів – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, адреса та номер відділення Нової Пошти для пересилки журналу, адреса електронної пошти, контактні телефони.

 

Текст статті і додаткові матеріали надсилати електронною поштою на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Назва файлу пишеться тільки латиницею із зазначенням прізвища першого автора. Наприклад: Ivanov_A_article.doc.

 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!

 

За додатковою інформацією звертатися до керівника Освітнього науково-інформаційного та культурного центру Держави Ізраїль в Україні – Слободянюк Анни Анатоліївни – (063)-361-73-60.
The international periodical Yearbook “MODERN TENDENCIES IN THE PEDAGOGICAL SCIENCE OF UKRAINE AND ISRAEL: THE WAY TO INTEGRATION” (ISSN 2218 – 8584), founded in 2010 by Ariel University with the support of the Ushynsky University, is published once a year and includes the articles of Israeli, Ukrainian and other scholars, devoted to the contemporary problems of pedagogical and psychological science in the field of education.


To get more information, please, write to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. or contact Anna by +38063 361 73 60.
 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського