План роботи вченої ради університету на 2019-2020 навчальний рік

ПЛАН

роботи вченої ради університету

на 2019-2020 навчальний рік

(затверджено на засіданні вченої ради університету 27 червня 2019 року)

29 серпня

 1. Конференція трудового колективу.

Звіт університету за 2018-2019 н. р. про результати роботи.

Доповідає ректор акад. О. Я. Чебикін.

Матеріали готують проректори.

 1. Засідання вченої ради університету.

 – Звіт докторантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи та закінчення докторантури;

 – поточні справи.

 

26 вересня

 1. Звіт про результати роботи приймальної комісії.

     Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії доц. В. В. Бобошко.

 1. Підсумки прийому до докторантури й аспірантури у 2019 році. Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, слухачів.

     Доповідає завідувач відділу аспірантури і докторантури доц. І. А. Хижняк.

 1. Упровадження в освітній процес нової редакції Українського правопису.

     Доповідає доц. Л. І. Прокопенко.

 1. Поточні справи.

31 жовтня

 1. Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2018-2019 навчальному році.

     Доповідає начальник навчально-методичного відділу І. С. Тагієва.

 1. Завершення прикладного наукового дослідження, яке виконується за рахунок другої половини робочого часу викладачів «Адаптація дітей і молоді до навчальних та фізичних навантажень» (2015-2019 р.р).

     Доповідає науковий керівник НДР доц. А. І. Босенко.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. О. П. Саннікової (голова), доц. О. В. Кузнєцової.

 1. Завершення прикладного наукового дослідження, яке виконується за рахунок другої половини робочого часу викладачів «Соціально-політичні проблеми України в контексті глобальних процесів» (2015-2019 р.р.).

     Доповідає науковий керівник НДР проф. С. М. Наумкіна.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. Є. Р. Борінштейна (голова), проф. О. Б. Петінової.

 1. Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів.

     Затвердження тем дисертаційних робіт.

     Доповідає завідувач відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк.

     Матеріали готують декани/директори факультетів/інститутів.

 1. Поточні справи.

 

 

28 листопада

 1. Завершення фундаментального наукового дослідження «Розробка оптичного сенсору інфразвуку та його застосування в акустичній розвідувально-сигнальній системі», яке фінансується за рахунок коштів державного бюджету (2017-2019 р.р.)».

     Доповідає науковий керівник НДР проф. О. Р. Гохман.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. А. О. Брюханова (голова), проф. А. Ківа.

 1. Закінчення комплексного прикладного наукового дослідження, яке виконується за рахунок другої половини робочого часу викладачів «Методологія та методика фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії в контексті інновацій мистецької освіти» (2015-2019 р.р.)

     Доповідає науковий керівник НДР проф. О. Є. Реброва.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. І. А. Княжевої (голова), проф. Т. Ю. Осипової.

 1. Стан модернізації системи професійної підготовки студентів на факультетах/в інститутах Університету Ушинського.

  Доповідає проректор О. А. Копусь.

4 . Поточні справи.

 

26 грудня

Спільне засідання вченої ради та конференції трудового колективу університету.

 1. Звіт ректора О. Я. Чебикіна щодо виконання умов контракту за 2019 рік.

Матеріали готують проректори.

 1. Стан виконання профілактичних заходів щодо запобігання проявів академічної недоброчесності та упередження корупційних ризиків в університеті.

     Доповідає помічник ректора проф. Г. В. Музиченко.

 1. Поточні справи.

 

30 січня

 1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2019 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2020 рік.

     Доповідає проректор Т. І. Койчева.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. С. М. Наумкіної (голова), В. В. Візнюк.

 1. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертацій за 2019 рік.

     Доповідають голови спецрад: академік А. М. Богуш, професори Є. Р. Борінштейн, А. Ю. Ків, Т. М. Корольова, Р. Ю. Мартинова, С. М. Наумкіна, Л. К. Велитченко.

 1. Удосконалення системи контролю за трудовою дисципліною в університеті за напрямами роботи.

     Доповідає голова профкому Університету Ушинського А. П. Начев.

     Матеріали готують проректори, начальники відділів.

 1. Поточні справи.

 

27 лютого

 1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2019 рік.

     Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2020 рік.

     Доповідають С. П. Тронько, Р. Л. Кондратьєва.

 1. Звіт про роботу бібліотеки за 2019 рік.

     Доповідає директор бібліотеки В. В. Візнюк.

     Співдоповідь комісії у складі: доц. О. О. Кон (голова), доц. М. А. Сокаль.

 1. Функціонування єдиного інформаційного середовища університету, в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності.

     Доповідає начальник інформаційно-технічного відділу В. М. Медвідь.

     Співдоповідь комісії у складі: ст. викл. В. А. Коробльова (голова), ст. викл. О. І. Шувалової.

 1. Поточні справи.

 

26 березня

 1. Затвердження наслідків атестації аспірантів університету.

     Доповідає завідувач відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк.

     Матеріали готують декани факультетів.

 1. Інтеріоризація освітнього процесу на факультеті іноземних мов та діяльність освітньо-інформаційних центрів інших країн.

     Доповідає декан О. В. Попова.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. О. Р. Гохмана (голова), проф. С. М. Наумкіної.

 1. Стан та перспективи інформаційно-профорієнтаційної та організаційно-виховної роботи на соціально-гуманітарному факультеті.

     Доповідає декан факультету доц. Н. Д. Хмель.

     Співдоповідь комісії у складі Н. К. Білової (голова), доц. В. А. Балакірєвої.

 1.  Поточні справи.

 

30 квітня

 1. Якість професійної підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра і магістра на факультетах/в інститутах університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

     Доповідає проректор О. А. Копусь.

 1. Особливості організації освітнього процесу в ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» в 2018-2019 р.р. та основні напрями розвитку.

     Доповідає директор ліцею Т. В. Горбачова.

     Співдоповідь комісії у складі: доц. Т. А. Петухової (голова), проф. В. В. Усова.

 1. Удосконалення системи підготовки іноземних студентів на факультетах/в інститутах Університету Ушинського.

Доповідає проректор А. М. Ананьєв.

 1. Поточні справи.

 

28 травня

 1. Організація та наслідки навчальної і педагогічної практик на факультетах/в інститутах університету.

     Доповідає ст. викл. А. Л. Іщенко.

 1. Зміст та якість організації підготовки фахівців в навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту та реабілітації.

     Доповідає директор навчально-наукового інституту проф. П. Б. Джуринський.

     Співдоповідь комісії у складі: доц. О. І. Ордановської (голова) та акад. А. М. Богуш.

 1. Поточні справи.

25 червня

 1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів/інститутів за 2019-2020 н. р.

     Доповідає перший проректор О. А. Копусь.

 1. Підсумки роботи вченої ради університету у 2019-2020 н. р.

     Виконання рішень ученої ради у 2019-2020 н. р.

     Доповідає вчений секретар доц. Н. Ф. Босак.

 1. Затвердження планів роботи підрозділів університету на 2020-2021 н. р.

     Матеріали готують проректори та керівники відповідних підрозділів.

 1. Затвердження наслідків атестації аспірантів університету. Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів.

     Затвердження тем дисертаційних робіт.

     Доповідає завідувач відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк.

     Матеріали готують декани факультетів / директори інститутів.

 1. Поточні справи.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського