Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 1 від 29 серпня 2019 року

1. З питання «Звіт докторантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи та закінчення докторантури».
    Заслухавши й обговоривши звіти докторантів, учена рада
УХВАЛИЛА:
Затвердити звіти докторантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи та закінчення докторантури:
    – Л. О. Матохн

юк (053 – психологія);
    – А. Г. Іверши

нь (012 – дошкільна освіта);
    – І. І. Проноз

а (052 – психологія);
    – В. М. Ярошен

ко 052 – психологія).

2. З питання «Створення відділу розвитку Університету Ушинського».
    Заслухавши й обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада
УХВАЛИЛА:
2.1. Створити відділ розвитку Університету Ушинського з 01.09.2019 р.
2.2. Бухгалтер

ії (Р. Л. Кондратьєвій) в установленому порядку внести зміни до штатного розкладу університету у зв’язку з відкриттям нового підрозділу – відділу розвитку.
2.3. Контроль 

за виконанням цього рішення покласти на проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу університету доц. А. М. Ананьєва.

3. З питання «Організація відділу перепідготовки фахівців за магістерською програмою із психології».
    Заслухавши й обговоривши інформацію проф. О. П. Саннікової, учена рада
УХВАЛИЛА: Створити відділ перепідготовки фахівців за магістерською програмою із психології.

Поточні справи

4. Затвердження груп забезпечення освітньо-професійних програм зі спеціальностей за 1 (бакалаврським) та 2 (магістерським) рівнями.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада
УХВАЛИЛА: Затвердити групи забезпечення освітньо-професійних програм зі спеціальностей за 1 (бакалаврським) та 2 (магістерським) рівнями.

5. Внесення змін до концепцій освітньої діяльності за спеціальностями за 1 (бакалаврським) та 2 (магістерським) рівнями.
    Заслухавши та обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада
    УХВАЛИЛА: 

Внести зміни до концепцій освітньої діяльності за спеціальностями за 1 (бакалаврським) та 2 (магістерським) рівнями.

6. Надання академічної відпустки аспірантці А. М. Яцишиній.
    Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада
    УХВАЛИЛА: Надати академічну відпустку аспірантці кафедри теорії та методики практичної психології А. М. Яцишиній за станом здоров'я терміном на 1 рік (з 03.09.2019 р. до 31.08.2020 р.).

7. З питання «Про розміщення на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних коштів, отриманих від надання платних послуг».
Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої, учена рада 

    УХВАЛИЛА: Відповідно до п. 5 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та Постанови КМУ від 26.08.2015 року № 657 розмістити на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних коштів, отриманих від надання платних послуг.

8. Про рекомендацію до друку.
Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Копусь, учена рада
УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку матеріали науково-практичної конференції «Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи».
Голова вченої ради                     О. Я. Чебикін


Учений секретар                            Н. Ф. Босак 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського