Анонси

Новини

 • УВАГА! РЕВАКЦИНАЦІЯ! (2 доза)
  УВАГА! РЕВАКЦИНАЦІЯ! (2 д...
  Information
  23 червня 2021
  Шановні працівники Університету Ушинського, які вакцинувалися 7 червня 2021 р.! Повідомляємо, що 29...
 •     Найвищу нагороду «ГРАН-ПРІ» Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв
  Найвищу нагороду «ГРАН-ПР...
  Information
  21 червня 2021
  Найвищу нагороду «ГРАН-ПРІ» Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв "Я Зірка" отримала Сун Їцзін -...
 • І знов найвищу нагороду «Гран-Прі» отримала Войцуцька Катерина, студентка 3 року навчання факультету музичної та хореографічної освіти Університету Ушинського!
  І знов найвищу нагороду «...
  Information
  21 червня 2021
  Міжнародний фестиваль-конкурс "Таланти України" (м. Харків), організаторами якого виступило ТО "ART...
 • «ГРАН ПРІ» на Міжнародному фестивалю-конкурсі мистецтв здобув магістрант факультету музичної та хореографічної освіти Університету Ушинського Георгій Коновальчук!
  «ГРАН ПРІ» на Міжнародном...
  Information
  21 червня 2021
  ІІІ Міжнародний багатожанровий конкурс мистецтв «Співограй» об’єднав понад 180 учасників і тому конк...
 • 17 червня 2021 року відбувся семінар-тренінг навчально-методичного відділу на тему «Запровадження нових форм документів про освіту: особливості оформлення та проблемні питання».
  17 червня 2021 року відбу...
  Information
  18 червня 2021
  З метою ознайомлення з новими формами документів про освіту та низкою нових модулів і функцій ЄДЕБО...
 • Гостьова лекція для аспірантів спеціальності 052 «Політологія» за темою «Інституціоналізація політичних партій в Україні»
  Гостьова лекція для аспір...
  Information
  17 червня 2021
  За запрошенням кафедри політичних наук і права Університету Ушинського 17 червня 2021 року стейкхолд...
 • Виїзне заняття в музеї
  Виїзне заняття в музеї
  Information
  17 червня 2021
  17 червня 2021 року в Одеському історико-краєзнавчому музеї для студентів спеціальності 281 Публічне...
 • Успішний виступ студентів факультету іноземних мов Університету Ушинського на міжнародному конкурсі «Міст китайської мови»
  Успішний виступ студентів...
  Information
  17 червня 2021
  28 травня 2021 року в дистанційному режимі відбувся Всеукраїнський етап Міжнародного конкурсу «Міст...
 • Нагородження переможців конкурсу есе «Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини»
  Нагородження переможців к...
  Information
  17 червня 2021
  17 червня 2021 року відбулося нагородження переможців конкурсу есе «ЩО ДЛЯ МЕНЕ ПАТРІОТИЗМ І ЛЮБОВ Д...
 • Онлайн-семінар «Управління якістю освіти США (штат Каліфорнія)»
  Онлайн-семінар «Управлінн...
  Information
  16 червня 2021
  16 червня 2021 року Південноукраїнським центром професійного розвитку керівників та фахівців соціоно...
 • Фізична реабілітація, ерготерапія та фізична терапія
  Фізична реабілітація, ерг...
  Information
  16 червня 2021
  16 червня 2021 р. на запрошення закладів-партнерів асистент кафедри гімнастики та спортивних єдинобо...
 • Гостьове заняття
  Гостьове заняття "Історія...
  Information
  14 червня 2021
  На запрошення кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін Університету Ушинс...
 • Корпоративне навчання для співробітників та науково-педагогічних працівників на базі Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери!
  Корпоративне навчання для...
  Information
  13 червня 2021
  До уваги науково-педагогічних працівників Університету Ушинського! З 14.06.2021 р. розпочинається ко...
 • Проєкт «ПолітЕкологія 2.0. Твоя думка важлива!»
  Проєкт «ПолітЕкологія 2.0...
  Information
  11 червня 2021
  11 червня 2021 року Центром соціально-політичних досліджень «Politicus» Університету Ушинського у сп...
 • Запрошуємо на онлайн-семінар «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  США (ШТАТ КАЛІФОРНІЯ)» на платформі «ZOOM»
  Запрошуємо на онлайн-семі...
  Information
  11 червня 2021
  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Університет Ушинського Південноукраїнський центр професійного розвитку кер...
 • «Літня спартакіада 2021»в інституті фізкультури, спорту та реабілітації Університету Ушинського
  «Літня спартакіада 2021»в...
  Information
  10 червня 2021
  10 червня 2021 року у спортивно-ігрових залах навчально-наукового інституту фізичної культури, спорт...
 • ДОДАТКОВА ВАКЦИНАЦІЯ!
  ДОДАТКОВА ВАКЦИНАЦІЯ!
  Information
  10 червня 2021
  УВАГА! ДОДАТКОВА ВАКЦИНАЦІЯ! Шановні працівники Університету Ушинського!
 • Високий результат студента Університету Ушинського на XVI Літній універсіаді з бадмінтону
  Високий результат студент...
  Information
  09 червня 2021
  З 7 по 9 червня 2021 року в Одесі пройшли фінальні змагання XVI Літньої універсіади з бадмінтону, за...

«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» (ISSN 2414-4746)

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Освітньо-культурний центр «Інститут Конфуція» Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» видає міжнародний періодичний журнал «MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» (ISSN 2414-4746).

Вихід журналу – один випуск на рік.

Редакція журналу приймає до друку наукові статті з гуманітарних та природничих наук, що раніше не публікувалися.

Відповідно до вимог (постанова ВАК України № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватись такої структури статей (без їх зазначення в тексті окремим реченням): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій із порушеної проблеми; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших наукових розвідок.

ТЕКСТ СТАТТІ МАЄ БУТИ РЕТЕЛЬНО ПЕРЕВІРЕНИЙ І ВІДРЕДАГОВАНИЙ АВТОРОМ. Стаття, не оформлена згідно з вимогами, зі смисловими, граматичними чи стилістичними помилками, до друку не приймається.

Орієнтовний обсяг статті зі списком використаної літератури – 6–12 сторінок формату А4.

Мова статті: англійська, китайська.

Комп’ютерний варіант рукопису статті повинен відповідати таким вимогам:

Шрифт – Times New Roman. Відстань між рядками – 1,5 інтервалу, кегель – 14. Береги на сторінці: верхній і нижній – 2 см, правий – 1,5 см, лівий – 3 см. Абзац – 1,25 см. Сторінки не нумеруються.

Структура статті:

 1. Індекс УДК, з абзацним відступом, у верхньому лівому куті першої сторінки.

 2. Наступний рядок – вирівняно справа інформація англійською мовою – ім’я та по батькові, прізвище автора (авторів), інформація про автора (авторів) (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, у якій працює автор, адреса організації (вулиця, номер будинку, місто, країна).

 3. Наступний рядок – назва статті великим буквами напівжирним шрифтом, без абзацного відступу, вирівняно центром. Назва має бути короткою (не більше 8 слів) і відображати зміст статті.

 4. Наступний рядок – анотація мовою статті (без слова «Анотація», абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг 8–12 рядків.

 5. Наступний рядок – ключові слова (словосполучення «Ключові слова» напівжирним шрифтом, абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг 4–6 слів.

 6. Через рядок – основний текст статті.

 7. Посилання у тексті подавати у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра відповідає номеру джерела в списку літератури, після коми ставиться мала буква «Р» з крапкою і цифра, що означає номер сторінки у списку джерел, на яке зроблено посилання. Якщо в одних дужках автор посилаєтьсяя на два і більше джерел, то вони відокремлюються крапкою з комою (;). Наприклад: [3, Р. 124], [5, Р. 17–17; 10, Р. 91].

 8. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після посилання на них у тексті статті. Слово «Table» ») та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Інші ілюстрації, теж нумеровані, підписуються знизу вирівняно центром.

 9. Формули подаються в окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.

 10. Після основного тексту статті подається список літератури. В ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання у тексті. Слово «REFERENCES» (Література) великими буквами пишеться вирівняно зліва з абзацним відступом. Нижче подаються за алфавітом пронумеровані використані літературні джерела. Література оформляється згідно з вимогами до написання наукових статей у фахових виданнях.

 11. У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

 12. Після викладу матеріалу статті подається інформація англійською чи китайською мовами (іншою від мови тексту статті) про авторів (ім’я та по батькові, прізвище автора (авторів), (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, у якій працює автор, адреса організації (вулиця, номер будинку, місто, країна)), назва статті великими літерами, авторське резюме обсягом 300 слів та ключові слова. Резюме має бути зв’язним текстом і містити таку інформацію: актуальність дослідження, мета статті, зміст дослідження та його результати.

 13. У кінці сторінки вказується дата її надсилання у редакцію журналу.

До статті додаються:

Довідка про автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для аспірантів – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, домашня адреса (індекс обов’язково), адреса електронної пошти, контактні телефони.

 

Текст статті і додаткові матеріали надсилати електронною поштою на адресу:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(у листі вказати назву статті та її автора).

 

 

 

Редакційна колегія залишає за собою право віддавати надіслані статті на додаткове рецензування, а також відхиляти ті з них, які не відповідають вимогам або науковим напрямам журналу.

 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!

 

За додатковою інформацією звертатися до директора Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція»Попової Олександри Володимирівни (067)-754-38-47.

«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #1 2015
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #2 2016
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #3 2017
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #4 2018
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #5 2019

 

 

ВІТАЄМО!!! НАМ 200 РОКІВ!

 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського