Анонси

Новини

 • Захист дисертації Лян Цзе
  Захист дисертації Лян Цзе
  Information
  14 січня 2022
  14 січня 2022 року в Університеті Ушинського було проведено прилюдний захист дисертації «Формування...
 • Захист дисертації Юй Хайюй
  Захист дисертації Юй Хайю...
  Information
  14 січня 2022
  В Університеті Ушинського 14 січня 2022 року було проведено прилюдний захист дисертації аспірантки к...
 • Студенти факультету музичної та хореографічної освіти здобули призові місця на фестивалі – конкурсі «Розмаїті самоцвіти», який проходив у місті Львів!
  Студенти факультету музич...
  Information
  10 січня 2022
  Студенти факультету музичної та хореографічної освіти здобули призові місця на V Всеукраїнському баг...
 • Вітання студентів Університету Ушинського з Різдвом Христовим!
  Вітання студентів Універс...
  Information
  07 січня 2022
  Студенти Університету Ушинського вітають з Різдвом Христовим! Добра, здоров'я, віри і любові! Христо...
 • Зустріч з міжнародним експертом-практиком із КНР паном Фанг Джуном
  Зустріч з міжнародним екс...
  Information
  06 січня 2022
  6 січня 2021 року відбулася зустріч аспірантів ОНП Філософія за спеціальністю 033 «Філософія» (гаран...
 • Відкриття зимового мовного онлайн табору «Китайський Міст», присвяченого Олімпійським іграм-2022 у м. Пекін
  Відкриття зимового мовног...
  Information
  05 січня 2022
  04 січня 2022 року на платформі Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» Університету Ушинськ...
 • Студентка Університету Ушинського успішно виступила на Конференції молодих вчених «Young Science Beyond Borders» у Польщі
  Студентка Університету Уш...
  Information
  05 січня 2022
  16 грудня 2021 року студентка третього року навчання медичного факультету Університету Ушинського Ко...
 • Гостьова лекція для здобувачів ОНП «Психологія» в Університеті Ушинського
  Гостьова лекція для здобу...
  Information
  04 січня 2022
  4 січня 2022 року в Університеті Ушинського для здобувачів ОНП «Психологія» на платформі Zoom було п...
 • Визначено кращий структурний підрозділ Університету Ушинського у 2021 році
  Визначено кращий структур...
  Information
  03 січня 2022
  Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери визнано к...
 • Відбувся захист дисертації випускника аспірантури зі спеціальності 053 Психологія
  Відбувся захист дисертаці...
  Information
  31 грудня 2021
  В Університеті Ушинського 30.12.2021 р. відбувся успішний захист дисертації аспіранта Ма Фу «Копінг-...
 • Успішний захист дисертації випускниці аспірантури спеціальності 015 Професійна освіта Лі Чжухуа
  Успішний захист дисертаці...
  Information
  31 грудня 2021
  В Університеті Ушинського 30.12.2021 р. було проведено прилюдний захист дисертації аспірантки кафедр...
 • Привітання ректора Університету Ушинського Андрія Красножона з нагоди Різдва Христового та Нового року
  Привітання ректора Універ...
  Information
  30 грудня 2021
  Шановні колеги! Дорогі здобувачі вищої освіти! Щиро вітаю вас із Новим 2022 роком і Різдвом Христови...
 • Атестація хореографів – здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в Університеті Ушинського
  Атестація хореографів – з...
  Information
  28 грудня 2021
  23-24 грудня 2021 року на кафедрі музичного мистецтва і хореографії Університету Ушинського відбулас...
 • Вітаємо з перемогою на Пісенному конкурсі «Crystal Voice 2021» студентку Паршенко Оксану!
  Вітаємо з перемогою на Пі...
  Information
  28 грудня 2021
  Вітаємо з перемогою на Пісенному конкурсі «Crystal Voice 2021» у номінації «Естрадний вокал» Паршенк...
 • В Університеті Ушинського презентовано результати україно-китайського проєкту
  В Університеті Ушинського...
  Information
  27 грудня 2021
  27 грудня 2021 року відбулася онлайн-презентація результатів україно-китайського проєкту «Нові шляхи...
 • Захист дисертації Чжу Юньжуй на здобуття ступеня доктора філософії
  Захист дисертації Чжу Юнь...
  Information
  27 грудня 2021
  26 грудня 2021 року на кафедрі музичного мистецтва і хореографії Університету Ушинського на засіданн...
 • Успішний захист дисертації випускниці аспірантури спеціальності 012 Дошкільна освіта І. В. Сараєвої
  Успішний захист дисертаці...
  Information
  26 грудня 2021
  В Університеті Ушинського 26.12.2021 р. відбувся захист дисертації аспірантки Сараєвої Ірини Володим...
 • Зустріч з відомим експертом-практиком академіком Євгеном Головахою
  Зустріч з відомим експерт...
  Information
  23 грудня 2021
  23 грудня 2021 року в форматі онлайн на запрошення проф. Олени Лісеєнко відбулася зустріч здобувачів...

«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» (ISSN 2414-4746)

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Освітньо-культурний центр «Інститут Конфуція» Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» видає міжнародний періодичний журнал «MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» (ISSN 2414-4746).

Вихід журналу – один випуск на рік.

Редакція журналу приймає до друку наукові статті з гуманітарних та природничих наук, що раніше не публікувалися.

Відповідно до вимог (постанова ВАК України № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватись такої структури статей (без їх зазначення в тексті окремим реченням): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій із порушеної проблеми; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших наукових розвідок.

ТЕКСТ СТАТТІ МАЄ БУТИ РЕТЕЛЬНО ПЕРЕВІРЕНИЙ І ВІДРЕДАГОВАНИЙ АВТОРОМ. Стаття, не оформлена згідно з вимогами, зі смисловими, граматичними чи стилістичними помилками, до друку не приймається.

Орієнтовний обсяг статті зі списком використаної літератури – 6–12 сторінок формату А4.

Мова статті: англійська, китайська.

Комп’ютерний варіант рукопису статті повинен відповідати таким вимогам:

Шрифт – Times New Roman. Відстань між рядками – 1,5 інтервалу, кегель – 14. Береги на сторінці: верхній і нижній – 2 см, правий – 1,5 см, лівий – 3 см. Абзац – 1,25 см. Сторінки не нумеруються.

Структура статті:

 1. Індекс УДК, з абзацним відступом, у верхньому лівому куті першої сторінки.

 2. Наступний рядок – вирівняно справа інформація англійською мовою – ім’я та по батькові, прізвище автора (авторів), інформація про автора (авторів) (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, у якій працює автор, адреса організації (вулиця, номер будинку, місто, країна).

 3. Наступний рядок – назва статті великим буквами напівжирним шрифтом, без абзацного відступу, вирівняно центром. Назва має бути короткою (не більше 8 слів) і відображати зміст статті.

 4. Наступний рядок – анотація мовою статті (без слова «Анотація», абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг 8–12 рядків.

 5. Наступний рядок – ключові слова (словосполучення «Ключові слова» напівжирним шрифтом, абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг 4–6 слів.

 6. Через рядок – основний текст статті.

 7. Посилання у тексті подавати у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра відповідає номеру джерела в списку літератури, після коми ставиться мала буква «Р» з крапкою і цифра, що означає номер сторінки у списку джерел, на яке зроблено посилання. Якщо в одних дужках автор посилаєтьсяя на два і більше джерел, то вони відокремлюються крапкою з комою (;). Наприклад: [3, Р. 124], [5, Р. 17–17; 10, Р. 91].

 8. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після посилання на них у тексті статті. Слово «Table» ») та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Інші ілюстрації, теж нумеровані, підписуються знизу вирівняно центром.

 9. Формули подаються в окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.

 10. Після основного тексту статті подається список літератури. В ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання у тексті. Слово «REFERENCES» (Література) великими буквами пишеться вирівняно зліва з абзацним відступом. Нижче подаються за алфавітом пронумеровані використані літературні джерела. Література оформляється згідно з вимогами до написання наукових статей у фахових виданнях.

 11. У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

 12. Після викладу матеріалу статті подається інформація англійською чи китайською мовами (іншою від мови тексту статті) про авторів (ім’я та по батькові, прізвище автора (авторів), (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, у якій працює автор, адреса організації (вулиця, номер будинку, місто, країна)), назва статті великими літерами, авторське резюме обсягом 300 слів та ключові слова. Резюме має бути зв’язним текстом і містити таку інформацію: актуальність дослідження, мета статті, зміст дослідження та його результати.

 13. У кінці сторінки вказується дата її надсилання у редакцію журналу.

До статті додаються:

Довідка про автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для аспірантів – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, домашня адреса (індекс обов’язково), адреса електронної пошти, контактні телефони.

 

Текст статті і додаткові матеріали надсилати електронною поштою на адресу:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(у листі вказати назву статті та її автора).

 

 

 

Редакційна колегія залишає за собою право віддавати надіслані статті на додаткове рецензування, а також відхиляти ті з них, які не відповідають вимогам або науковим напрямам журналу.

 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!

 

За додатковою інформацією звертатися до директора Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція»Попової Олександри Володимирівни (067)-754-38-47.

«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #1 2015
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #2 2016
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #3 2017
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #4 2018
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #5 2019
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #6 2020

«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #7 2021

 

 

ВІТАЄМО!!! НАМ 200 РОКІВ!

 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського