Анонси

Новини

 • Перемога художньо-графічного факультету у Всеукраїнському дистанційному багатожанровому конкурсі мистецтв «Зимові забави»
  Перемога художньо-графічн...
  Information
  28 лютого 2021
  Художньо-графічний факультет вітає з абсолютною перемогою у Всеукраїнському дистанційному багатожанр...
 • Психологічний супровід людей у період пандемії
  Психологічний супровід лю...
  Information
  28 лютого 2021
  Під такою назвою 15 лютого 2021 року на соціально-гуманітарному факультеті Південноукраїнського наці...
 • День абітурієнта медичного факультету Університету Ушинського
  День абітурієнта медичног...
  Information
  27 лютого 2021
  На зустрічі з абітурієнтами професор А. І. Босенко розповів про цікаві історичні факти становлення м...
 • Зустріч аспірантів кафедри музичного мистецтва і хореографії Університету Ушинського із стейкхолдером
  Зустріч аспірантів кафедр...
  Information
  27 лютого 2021
  27 лютого 2021 р. на базі Одеської спеціалізованої музичної школи імені професора П. С. Столярського...
 • Відбулася презентація програми Фулбрайт
  Відбулася презентація про...
  Information
  26 лютого 2021
  26 лютого 2021 року на платформі Zoom Meeting було проведено конференцію, на якій відбулася презента...
 • Урочистості з нагоди 150-річного ювілею Великої Українки
  Урочистості з нагоди 150-...
  Information
  26 лютого 2021
  «Цвіт папороті можна дістати, тільки переживши найстрашнішу ніч». Авторські афоризми, глибокі думки...
 • Творчі здобутки студентів Університету Ушинського.
  Творчі здобутки студентів...
  Information
  26 лютого 2021
  Сердечно вітаємо студентів і викладачів кафедри теорії музики і вокалу Університету Ушинського: Вдов...
 • Триває набір слухачів на підготовчі курси
  Триває набір слухачів на...
  Information
  25 лютого 2021
  Триває набір на підготовчі курси Університету Ушинського. Навчання на підготовчих курсах здійснюєтьс...
 • Культурний захід, присвячений 150-ій річниці від дня народження славетної української письменниці Лесі Українки
  Культурний захід, присвяч...
  Information
  24 лютого 2021
  24 лютого 2021 року зусиллями бібліотеки Університету Ушинського та кафедри української та зарубіжно...
 • Семінар-практикум з академічної доброчесності для студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування»
  Семінар-практикум з акаде...
  Information
  24 лютого 2021
  24 лютого 2021 року кафедрою освітнього менеджменту та публічного управління разом із бібліотекою Ун...
 • Відкрита лекція професора Ніколаї Галини Юріївни
  Відкрита лекція професора...
  Information
  23 лютого 2021
  23 лютого 2021 року професор кафедри музичного мистецтва і хореографії Університету Ушинського, докт...
 • Студентській молоді було презентовано спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
  Студентській молоді було...
  Information
  22 лютого 2021
  22 лютого 2021 року кафедрою освітнього менеджменту та публічного управління Університету Ушинського...
 • Вітаємо збірну команду Університету Ушинського з тхеквандо
  Вітаємо збірну команду Ун...
  Information
  21 лютого 2021
  21 лютого 2021 року відбулись ХХIX обласні студентські ігри серед закладів вищої освіти м. Одеси. Ві...
 • Нові спортивні здобутки студенток Університету Ушинського
  Нові спортивні здобутки с...
  Information
  21 лютого 2021
  Студенти Універистету Ушинського успішно виступили на Всеукраїнських змаганнях зі спортивної аеробік...
 • Відбулися вибори голови Студентської ради Університету Ушинського
  Відбулися вибори голови С...
  Information
  19 лютого 2021
  19.02.2021 року відбулися вибори голови Студентської ради Університету Ушинського. За результатами г...
 • Збірні Університету Ушинського на XXIX Студентських іграх серед ЗВО Одещини з боротьби самбо та тхеквандо здобули призові місця
  Збірні Університету Ушинс...
  Information
  19 лютого 2021
  14-19 лютого 2021 року студенти Універистету Ушинського успішно виступили на змаганнях у межах XXIX...
 • Семінар «Зміна типів сучасних закладів загальної середньої освіти: ризики, загрози та перспективи»
  Семінар «Зміна типів суча...
  Information
  19 лютого 2021
  Кафедрою освітнього менеджменту та публічного управління 19 лютого 2021 року було проведено семінар...
 • Профорієнтаційний онлайн-захід Університету Ушинського
  Профорієнтаційний онлайн-...
  Information
  19 лютого 2021
  19 лютого 2021 року в онлайн-форматі відбувся профорієнтаційний захід Університету Ушинського, який...

«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» (ISSN 2414-4746)

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Освітньо-культурний центр «Інститут Конфуція» Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» видає міжнародний періодичний журнал «MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» (ISSN 2414-4746).

Вихід журналу – один випуск на рік.

Редакція журналу приймає до друку наукові статті з гуманітарних та природничих наук, що раніше не публікувалися.

Відповідно до вимог (постанова ВАК України № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватись такої структури статей (без їх зазначення в тексті окремим реченням): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій із порушеної проблеми; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших наукових розвідок.

ТЕКСТ СТАТТІ МАЄ БУТИ РЕТЕЛЬНО ПЕРЕВІРЕНИЙ І ВІДРЕДАГОВАНИЙ АВТОРОМ. Стаття, не оформлена згідно з вимогами, зі смисловими, граматичними чи стилістичними помилками, до друку не приймається.

Орієнтовний обсяг статті зі списком використаної літератури – 6–12 сторінок формату А4.

Мова статті: англійська, китайська.

Комп’ютерний варіант рукопису статті повинен відповідати таким вимогам:

Шрифт – Times New Roman. Відстань між рядками – 1,5 інтервалу, кегель – 14. Береги на сторінці: верхній і нижній – 2 см, правий – 1,5 см, лівий – 3 см. Абзац – 1,25 см. Сторінки не нумеруються.

Структура статті:

 1. Індекс УДК, з абзацним відступом, у верхньому лівому куті першої сторінки.

 2. Наступний рядок – вирівняно справа інформація англійською мовою – ім’я та по батькові, прізвище автора (авторів), інформація про автора (авторів) (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, у якій працює автор, адреса організації (вулиця, номер будинку, місто, країна).

 3. Наступний рядок – назва статті великим буквами напівжирним шрифтом, без абзацного відступу, вирівняно центром. Назва має бути короткою (не більше 8 слів) і відображати зміст статті.

 4. Наступний рядок – анотація мовою статті (без слова «Анотація», абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг 8–12 рядків.

 5. Наступний рядок – ключові слова (словосполучення «Ключові слова» напівжирним шрифтом, абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг 4–6 слів.

 6. Через рядок – основний текст статті.

 7. Посилання у тексті подавати у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра відповідає номеру джерела в списку літератури, після коми ставиться мала буква «Р» з крапкою і цифра, що означає номер сторінки у списку джерел, на яке зроблено посилання. Якщо в одних дужках автор посилаєтьсяя на два і більше джерел, то вони відокремлюються крапкою з комою (;). Наприклад: [3, Р. 124], [5, Р. 17–17; 10, Р. 91].

 8. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після посилання на них у тексті статті. Слово «Table» ») та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Інші ілюстрації, теж нумеровані, підписуються знизу вирівняно центром.

 9. Формули подаються в окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.

 10. Після основного тексту статті подається список літератури. В ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання у тексті. Слово «REFERENCES» (Література) великими буквами пишеться вирівняно зліва з абзацним відступом. Нижче подаються за алфавітом пронумеровані використані літературні джерела. Література оформляється згідно з вимогами до написання наукових статей у фахових виданнях.

 11. У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

 12. Після викладу матеріалу статті подається інформація англійською чи китайською мовами (іншою від мови тексту статті) про авторів (ім’я та по батькові, прізвище автора (авторів), (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, у якій працює автор, адреса організації (вулиця, номер будинку, місто, країна)), назва статті великими літерами, авторське резюме обсягом 300 слів та ключові слова. Резюме має бути зв’язним текстом і містити таку інформацію: актуальність дослідження, мета статті, зміст дослідження та його результати.

 13. У кінці сторінки вказується дата її надсилання у редакцію журналу.

До статті додаються:

Довідка про автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для аспірантів – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, домашня адреса (індекс обов’язково), адреса електронної пошти, контактні телефони.

 

Текст статті і додаткові матеріали надсилати електронною поштою на адресу:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(у листі вказати назву статті та її автора).

 

 

 

Редакційна колегія залишає за собою право віддавати надіслані статті на додаткове рецензування, а також відхиляти ті з них, які не відповідають вимогам або науковим напрямам журналу.

 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!

 

За додатковою інформацією звертатися до директору Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція»Попової Олександри Володимирівни (067)-754-38-47.

«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #1 2015
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #2 2016
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #3 2017
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #4 2018
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #5 2019

 

 

ВІТАЄМО!!! НАМ 200 РОКІВ!

 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського