Анонси

Новини

 • Вже у четвер відбудеться сьомий онлайн-тренінг! Тема:
  Вже у четвер відбудеться...
  Information
  30 листопада 2022
  Вже у четвер відбудеться сьомий онлайн-тренінг! Дата: 01 грудня 2022 р. Час: 16.00 Тема: "Медіація я...
 • Ректор університету нагородив студентів почесними грамотами
  Ректор університету нагор...
  Information
  29 листопада 2022
  29 листопада, на засіданні Вченої Ради Університету Ушинського, Ректор університету нагородив студен...
 • Круглий стіл «Інформаційне суспільство: право, інновації, бізнес» (м. Дніпро)
  Круглий стіл «Інформаційн...
  Information
  29 листопада 2022
  29 листопада 2022 року на базі Дніпровського гуманітарного університету в он-лайн форматі відбувся к...
 • Запали свічку пам’яті…
  Запали свічку пам’яті…
  Information
  26 листопада 2022
  У кожну четверту суботу листопада в Україні щорічно відзначається скорботна пам’ятна дата – День пам...
 • Захист дисертації доктора філософії
  Захист дисертації доктора...
  Information
  25 листопада 2022
  В Університеті Ушинського 25.11.2022 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведе...
 • Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого (бакалаврського) рівня ОПП Психологія та третього (освітньо-наукового) рівня ОНП Психологія долучилися до серії зустрічей з психологами-практиками
  Гаранти програм проф. Вдо...
  Information
  21 листопада 2022
  Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого (бакалаврського) рівн...
 • Курси підвищення кваліфікації для вчителів математики на базі Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери!
  Курси підвищення кваліфік...
  Information
  21 листопада 2022
  Увага! Оголошується реєстрація на курси підвищення кваліфікації за програмою: Методологія розвитку ч...
 • Гостьова лекція та зустріч з експертом-практиком (Павло Дзіковський)
  Гостьова лекція та зустрі...
  Information
  21 листопада 2022
  На запрошення Директора Інституту управління, психології та безпеки Львівського університету внутріш...
 • Всеукраїнська науково-практична бібліотечна конференція «БІБЛІОТЕКА У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (до 100-річчя бібліотеки Університету Ушинського)»
  Всеукраїнська науково-пра...
  Information
  18 листопада 2022
  17 листопада 2022 року в бібліотеці Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічни...
 • Урочистості до Всесвітнього Дня філософії: круглий стіл «Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні»
  Урочистості до Всесвітньо...
  Information
  17 листопада 2022
  17 листопада 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри філософії, соціології та менеджменту с...
 • Святкування Дня філософії
  Святкування Дня філософії
  Information
  17 листопада 2022
  17 листопада ми відзначали Всесвітній День Філософії. Кафедра філософії, соціології та менеджменту с...
 • Вже у четвер відбудеться шостий онлайн-тренінг!
  Вже у четвер відбудеться...
  Information
  16 листопада 2022
  Дата: 17 листопада 2022 р. Час: 16.00 Тема: "Супервізія як інструмент професійного зростання" Спікер...
 • Нагороджено грамотами доктора політичних наук, професора, завідувачку кафедри політичних наук і права Наумкіну С. М.
  Нагороджено грамотами док...
  Information
  16 листопада 2022
  За багаторічну плідну педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі,...
 • Міжнародний Україно-Китайський проєкт «Хорова культура України».
  Міжнародний Україно-Китай...
  Information
  14 листопада 2022
  13-14 листопада відбувся проект з ознайомлення студентів Ліннанського педагогічного університету (Ки...
 • Інтелектуально - патріотичний квіз
  Інтелектуально - патріоти...
  Information
  10 листопада 2022
  З нагоди Дня української писемності та мови, 10 листопада, в Університеті Ушинського було проведено...
 • Відбувся п`ятий онлайн-тренінг у межах освітньої програми «Business Bridge»
  Відбувся п`ятий онлайн-тр...
  Information
  10 листопада 2022
  10 листопада 2022 року в Університеті Ушинського відбувся п`ятий онлайн-тренінг у межах освітньої пр...
 • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності - 2022
  Всеукраїнський радіодикта...
  Information
  09 листопада 2022
  9 листопада, в межах святкування Дня української писемності та мови в бібліотеці Університету Ушинсь...
 • Круглий стіл, яким завершили відеомарафон «Українське кіно»
  Круглий стіл, яким заверш...
  Information
  09 листопада 2022
  9 листопада на факультеті початкового навчання зі студентами 2 курсу відбувся Круглий стіл, яким зав...

«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» (ISSN 2414-4746)

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Освітньо-культурний центр «Інститут Конфуція» Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» видає міжнародний періодичний журнал «MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» (ISSN 2414-4746).

Вихід журналу – один випуск на рік.

Редакція журналу приймає до друку наукові статті з гуманітарних та природничих наук, що раніше не публікувалися.

Відповідно до вимог (постанова ВАК України № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватись такої структури статей (без їх зазначення в тексті окремим реченням): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій із порушеної проблеми; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших наукових розвідок.

ТЕКСТ СТАТТІ МАЄ БУТИ РЕТЕЛЬНО ПЕРЕВІРЕНИЙ І ВІДРЕДАГОВАНИЙ АВТОРОМ. Стаття, не оформлена згідно з вимогами, зі смисловими, граматичними чи стилістичними помилками, до друку не приймається.

Орієнтовний обсяг статті зі списком використаної літератури – 6–12 сторінок формату А4.

Мова статті: англійська, китайська.

Комп’ютерний варіант рукопису статті повинен відповідати таким вимогам:

Шрифт – Times New Roman. Відстань між рядками – 1,5 інтервалу, кегель – 14. Береги на сторінці: верхній і нижній – 2 см, правий – 1,5 см, лівий – 3 см. Абзац – 1,25 см. Сторінки не нумеруються.

Структура статті:

 1. Індекс УДК, з абзацним відступом, у верхньому лівому куті першої сторінки.

 2. Наступний рядок – вирівняно справа інформація англійською мовою – ім’я та по батькові, прізвище автора (авторів), інформація про автора (авторів) (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, у якій працює автор, адреса організації (вулиця, номер будинку, місто, країна).

 3. Наступний рядок – назва статті великим буквами напівжирним шрифтом, без абзацного відступу, вирівняно центром. Назва має бути короткою (не більше 8 слів) і відображати зміст статті.

 4. Наступний рядок – анотація мовою статті (без слова «Анотація», абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг 8–12 рядків.

 5. Наступний рядок – ключові слова (словосполучення «Ключові слова» напівжирним шрифтом, абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг 4–6 слів.

 6. Через рядок – основний текст статті.

 7. Посилання у тексті подавати у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра відповідає номеру джерела в списку літератури, після коми ставиться мала буква «Р» з крапкою і цифра, що означає номер сторінки у списку джерел, на яке зроблено посилання. Якщо в одних дужках автор посилаєтьсяя на два і більше джерел, то вони відокремлюються крапкою з комою (;). Наприклад: [3, Р. 124], [5, Р. 17–17; 10, Р. 91].

 8. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після посилання на них у тексті статті. Слово «Table» ») та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Інші ілюстрації, теж нумеровані, підписуються знизу вирівняно центром.

 9. Формули подаються в окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.

 10. Після основного тексту статті подається список літератури. В ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання у тексті. Слово «REFERENCES» (Література) великими буквами пишеться вирівняно зліва з абзацним відступом. Нижче подаються за алфавітом пронумеровані використані літературні джерела. Література оформляється згідно з вимогами до написання наукових статей у фахових виданнях.

 11. У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

 12. Після викладу матеріалу статті подається інформація англійською чи китайською мовами (іншою від мови тексту статті) про авторів (ім’я та по батькові, прізвище автора (авторів), (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, у якій працює автор, адреса організації (вулиця, номер будинку, місто, країна)), назва статті великими літерами, авторське резюме обсягом 300 слів та ключові слова. Резюме має бути зв’язним текстом і містити таку інформацію: актуальність дослідження, мета статті, зміст дослідження та його результати.

 13. У кінці сторінки вказується дата її надсилання у редакцію журналу.

До статті додаються:

Довідка про автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для аспірантів – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, домашня адреса (індекс обов’язково), адреса електронної пошти, контактні телефони.

 

Текст статті і додаткові матеріали надсилати електронною поштою на адресу:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(у листі вказати назву статті та її автора).

 

 

 

Редакційна колегія залишає за собою право віддавати надіслані статті на додаткове рецензування, а також відхиляти ті з них, які не відповідають вимогам або науковим напрямам журналу.

 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!

 

За додатковою інформацією звертатися до директора Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція»Попової Олександри Володимирівни (067)-754-38-47.

«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #1 2015
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #2 2016
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #3 2017
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #4 2018
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #5 2019
«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #6 2020

«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #7 2021

«MODERN VECTORS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN CHINA AND UKRAINE» #8 2022

 

 

ВІТАЄМО!!! НАМ 200 РОКІВ!

 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського