Анонси

Новини

 • Університет Ушинського взяв участь у інфомаційному заході програми «Горизонт Європа»
  Університет Ушинського вз...
  Information
  21 вересня 2021
  21 вересня 2021 року проректор з міжнародних зв’язків і науково-педагогічної роботи комплексу Півден...
 • Гостьова лекція та зустріч зі стейкхолдером
  Гостьова лекція та зустрі...
  Information
  20 вересня 2021
  20 вересня 2021 року була проведена гостьова лекція для аспірантів 2-го року навчання ОНП «Філософія...
 • Зустріч філологів з поетом Станіславом Стриженюком
  Зустріч філологів з поето...
  Information
  17 вересня 2021
  «Свою літературу треба знати в обличчя», - під таким гаслом на історико-філологічному факультеті Уні...
 • Презентація програм академічної мобільності для здобувачів Універистету Ушинського
  Презентація програм акаде...
  Information
  17 вересня 2021
  З 08 по 17 вересня 2021 року в Університеті Ушинського була проведена низка зустрічей першокурсників...
 • Відбулась зустріч представників керівництва Університету Ушинського зі студентами, які мешкають у гуртожитках
  Відбулась зустріч предста...
  Information
  15 вересня 2021
  15 вересня 2021 року проректор з міжнародних зв`язків та науково-педагогічної роботи комплексу І. В....
 • Зустріч студентів спеціальностей 081 Право та 052 Політологія з депутатом Одеської районної ради
  Зустріч студентів спеціал...
  Information
  15 вересня 2021
  15 вересня 2021 року студенти Університету Ушинського спеціальностей 052 Політологія та 081 Право зу...
 • Візит до бібліотеки Університету Ушинського здобувачів спеціальності 053 Психологія
  Візит до бібліотеки Уніве...
  Information
  15 вересня 2021
  15 вересня 2021 року студенти першого року навчання спеціальності 053 Психологія в межах ознайомленн...
 • В Університеті Ушинського відбулася зустріч здобувачів освіти з представником освітнього центру SETSTUD
  В Університеті Ушинського...
  Information
  15 вересня 2021
  У межах реалізації угоди про співпрацю між Університетом Ушинського та Всеукраїнським освітнім центр...
 • CulOnline: відкрито доступ до повнотекстової електронної бази видавництва
  CulOnline: відкрито досту...
  Information
  15 вересня 2021
  Шановні викладачі, дослідники та здобувачі вищої освіти! З 15 вересня 2021 року для академічної спіл...
 • На соціально-гуманітарному факультеті Університету Ушинського відбулася лекція-зустріч із ученим-філологом із Ізраїлю
  На соціально-гуманітарном...
  Information
  14 вересня 2021
  14 вересня 2021 року о 13.00 на кафедрі філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльно...
 • Заняття з охорони праці та пожежної безпеки
  Заняття з охорони праці т...
  Information
  14 вересня 2021
  14.09.2021 року о 15.00 годині під керівництвом в.о. проректора з АГД Яцишиним С.В., у складі групи...
 • Вітаємо зі спортивною перемогою Чумака Володимира Михайловича!
  Вітаємо зі спортивною пер...
  Information
  14 вересня 2021
  Дворазового чемпіона Світових (2013, 2019 pp.), переможця (2019 р.) й cpібного призера (2015 р.) Євр...
 • В УНІВЕРСИТЕТІ УШИНСЬКОГО ВІДБУДЕТЬСЯ ЯРМАРОК ПРОФЕСІЙ!
  В УНІВЕРСИТЕТІ УШИНСЬКОГО...
  Information
  14 вересня 2021
  До уваги абітурієнтів! Шановні абітурієнти-2022! Для успішного планування і реалізації перспектив вл...
 • Навчально-практичний семінар до Всесвітнього дня запобігання самогубства
  Навчально-практичний семі...
  Information
  13 вересня 2021
  13 вересня 2021 р. для психологів Університету Ушинського став днем популяризації основ психічного з...
 • Програми кандидатів на посаду голови Студентської ради університету:
  Програми кандидатів на по...
  Information
  13 вересня 2021
  Передвиборча програма 🔸ОЛЕНИ СОЛОВЕЙЧУК🔸, студентки 1 року навчання другого (магістерського) рівня с...
 • Програми кандидатів на посади голів Студентських рад факультетів/інституту
  Програми кандидатів на по...
  Information
  13 вересня 2021
  Програми кандидатів на посади голів Студентських рад факультетів/інституту
 • Зустріч аспірантів першого року навчання з керівництвом університету
  Зустріч аспірантів першог...
  Information
  10 вересня 2021
  10.09.2021 року відбулася вже традиційна зустріч аспірантів першого року навчання з керівництвом Уні...
 • Ознайомчий візит студентів спеціальностей 081 Право та 052 Політологія до бібліотеки Університету Ушинського
  Ознайомчий візит студенті...
  Information
  09 вересня 2021
  09 вересня 2021 року студенти спеціальностей 081 Право та 052 Політологія здійснили ознайомчий візит...

Науковий вісник. Педагогічні науки.


          Науковий вісник 2015, № 4  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2015, № 3  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2015, № 2  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 11, № 12  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 9, № 10  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 7, № 8  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 5, № 6   Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 3, № 4   Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 1, № 2   Педагогічні науки           pdf

Серія

Педагогіка, психологія

Рік заснування:

1997

ISSN:

-

Свідоцтва про державну реєстрацію:

Журнал зареєстровано у держкомітеті телебачення і радіомовлення України 09.06.2003 р. Свідоцтво – серія КВ -413

Фахова реєстрація у ДАК України:

Затверджено постановою президії Вищої атестаційної комісії України

від 18 листопада 2009 р. № 1705/5 (педагогічні науки, психологічні науки).

Спеціальність ДАК:

Педагогіка, психологія

Періодичність:

6 раз на рік

Мова видання:

Українська, російська

Засновник:

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К.Д. Ушинського»

Головний редактор:

дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Богуш А.М.

Заступники головного редактора:

кандидат педагогічних наук, доцент Яцій О.М.

Відповідальний секретар:

-

Члени редакційної ради: (з розкриттям вчених звань та посад)

-

Члени редколегії: (з розкриттям вчених звань та посад)

доктор педагогічних наук, професор Богданова І.М.,

доктор психологічних наук, професор Велитченко Л.К.,

доктор педагогічних наук, професор Карпова Е.Е.,

доктор психологічних наук, професор Каліна Н.Ф.,

доктор педагогічних наук, доцент Койчева Т.І.,

доктор педагогічних наук, професор Курлянд З.Н.,

доктор педагогічних наук, професор Ліненко А.Ф.,

доктор психологічних наук, професор Максименко Ю.Б.,

доктор психологічних наук, професор Саннікова О.П.,

доктор психологічних наук, професор Симоненко С.М.,

доктор психологічних наук, професор Чебикін О.Я.

Адреса редакції:

65020, м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, Південноукраїнський Національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 3 поверх, 59 ауд., ІВЦентр.

Телефон:

048 732 18 84

E-mail:

WWW. pdpu.edu/ua/ukr/izd/index.html

Вимоги до статей

присутні такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими

науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

- формулювання цілей статті (постанова завдання, мета);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням

отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок

у даному напрямку.

Примітка: Авторам (за винятком докторів наук) в журналі «Науковий вісник» Південноукраїнського національного педагогічного університету

ім. К.Д.Ушинського) разом зі статтею подавати до редакції завірені:
- обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки

(доктора наук):

- виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.

Крім того, до статті в журнал «Науковий вісник» Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського додаються:
1. «
Авторська довідка» - прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю),

його відношення до науки: ступінь, звання; коли цього немає – «пошукач» чи «аспірант» із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони).
2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та

українською мовами, незалежно від того, якою з означених мов написана стаття.
3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці).

5. «Резюме» - англійською, російською та українською мовами та ключові слова.

6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.
7. Стаття має бути надрукована шрифтом «Times New Roman», 14 розмір, формат А-4, полуторний інтервал.

8. Реферат до статті 250-300 слів, назва статті, прізвище, ім’я, по батькові англійською мовою.

ВІТАЄМО!!! НАМ 200 РОКІВ!

 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського