Випускники кафедри музичного мистецтва і хореографії

Вітальне слово з ювілеєм факультету музичної та хореографічної освіти випускниці аспірантури, громадянки КНР, кандидата педагогічних наук ( у Китаї – доктор філософії) Лю Цяньцянь

 

Факультет музичної та хореографічної освіти, кафедр музичного мистецтва і хореографії, наукові керівники постійно підтримують зв’язки з випускниками аспірантури. До 2016 року аспірантура готувала молодих науковців зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. Паспорт спеціальності дозволяв досліджувати актуальні питання підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, музичного навчання школярів, формування художньої культури особистості, зокрема завдяки синтезу мистецтва. Це дозволяло захист кандидатських дисертацій і фахівцям з хореографії.

Випускники нашої аспірантури працюють як на Україні, так і за її межами. На факультеті музичної та хореографічної освіти, на різних кафедрах також працюють випускники аспірантури:

Батюк Наталія Орестівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва і хореографії.

Степанова Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музичного мистецтва і хореографії.

Гриченко Алла Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки.

Новська Олена Рудольфівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри диригентсько-хорової підготовки.

Ашихміна Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри диригентсько-хорової підготовки.

Толстова Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії музики і вокалу.

У березні 2020 році захистила кандидатську дисертації викладач кафедри музичного мистецтва і хореографії, випускниці аспірантури Хмелевська Інга Олексіївна.

М.І. Сибірякова-Хіхловська, кандидат педагогічних наук, випускниця аспірантури працює у Польщі, у м. Бідгош в  Opera Nova.

В аспірантурі навчалися, закінчували та захищали дисертації громадяни КНР та Турції.

Уткан Байкал Демір –  Агрийський педагогічний університет ім. Ібрагіма Чечена. Завідувач музичним відділом; викладач сольфеджіо, гармонії, теорії та історії музики.

Чай Пенчен – декан фортепіанного факультету, Педагогічний університет, Тяньцзінь.

Цао Хункай – викладач теорії музики, лектор, художній керівник  хору Тяньцзінського класичного університету.

Лю Цяньцянь – Айнанський університет, кафедри фортепіано  та хореографії, лектор, викладач фортепіано.

Інь Юань – Тайшанський університет, кафедра фортепіано, лектор.

Бай Бінь (лауреат міжнародних конкурсів )    -    Цицикарський университет, викладач фортепіано, лектор.

Ван Бін (лауреат міжнародних конкурсів) –  Цзинаньський университет, викладач фортепіано, лектор.

Цзяо Їн – Хэнань, Педагогічний університет, викладач фортепіано, лектор.

Лу Чен – Шэньсийський Педагогический университет, викладач фортепіано, лектор.

Чжоу Мін – викладач вокалу, лектор, університет Хух-Хота, Внутрішня Монголія.

Чан Лей – Чічіхай, Педагогічний університет, лектор, викладач фортепіано.

Хей Івань – Тален, Педагогічний університет, викладач фортепіано, лектор.

Мен Мен   – Харбін, Педагогічний університет, викладач фортепіано, лектор.

Лю Кешуан – Чан Ша, Педагогічний університет, викладач фортепіано, лектор.

Вей Сімін − доцент університету Чен Ду, Сичунська консерваторія; викладач фортепіано, лектор.

Хуань Яцянь – Пекінська консерваторія, викладач фортепіано, лектор, концертмейстер.

Ван Яцзюнь – Сичуанський педагогічний університет, викладач кафедри музичної освіти, вокаліст, хормейстер.

Пань Сінюй – Університет Бо Хай, викладач флейти, лектор.

Хань Ле – Університет Бо Хай, викладач фортепіано, лектор.

Фу Сяоцзін – Хубейський університет мистецтва і науки, м узичний коледж, викладач фортепіано, лектор.

Ван Лу – доцент Консерваторії Шиньян.

Чжу Цянь – викладач вокалу університету м. Дацін, провінції Хейлунзян.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторія "Інновації мистецької освіти"

Науковий керівник професор Реброва О.Є.

При кафедрі організовано науково-практичну лабораторію «Інновації мистецької освіти для студентів, аспірантів та викладачів». Організація роботи лабораторії орієнтована на Положення Університету Ушинського «Про науково-дослідну лабораторію».

Лабораторіядіє за наступними напрямами роботи:

1.Методичні інновації у галузі музичної освіти школярів;

2.Підготовка майбутніх учителів музики до інноваційної діяльності .

3.Науково-дослідницькі аспекти інновацій хореографічного мистецтва; хореографічного виховання, розвитку та навчання.

4.Здоров’язбережувальні аспекти мистецтва (хореотерапія, аудіальна культура, арт-терапія тощо).

5.Міждисциплінарні технології мистецького навчання.

6.Інновації у формуванні фахових компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва і хореографії за напрямами: полімодальність та поліхудожність мистецько-освітніх процесів, полікультура.

Детальніше


Звіт про роботу лабораторії Інновації мистецької освіти

Контакти

Завідувачка кафедри музичного мистецтва і хореографії, доктор педагогічних наук,

професор Олена Євгенівна Реброва

тел.: +380674803749

Профорієнтаційна та творча діяльність викладачів

Наукові школи

На кафедрі існує три наукові школи:

Науково-творча школа доктора педагогічних наук, професора, завідувачки кафедри музичного мистецтва і хореографії Олени Євгенівни Ребрової «Художньо-ментальні процеси у мистецько-педагогічній освіті». Школа позначається як науково-творча, оскільки в її змісті та дослідницькій стратегії тісно сполучаються науково-дослідницький, пошуково-методичний та творчо-виконавський напрями.

Наукова школа доктора мистецтвознавства, професора Сергія Васильовича Шипа «Теорія музичної мови і семіотичні основи педагогічної герменевтики».

Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Галини Юріївни Ніколаї «Теоретико-методологічні та методичні засади мистецько-педагогічної компаративістики». Школа професора Г.Ю. Ніколаї функціонує на кафедрі з 2018 року, разом з тим, у межах  сумісного комплексного проекту «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні» (номер державної реєстрації НДР: 0115U002489) науковці кафедри були залученні до наукових надбань цієї школи..

Наукова робота

З початку заснування кафедра працювала над науковою темою «Художньо-естетичне виховання молоді в умовах сучасних інформаційних процесів і технологій». У межах зазначеної теми активізувалася робота аспірантури та щорічно проводилася наукова конференція для молодих учених та студентів.

Було проведено такі науково-практичні конференції для молодих вчених та студентів:

Тенденції сучасного культурного розвитку народів світу та проблеми художньо-естетичного виховання молоді (2010);

Художньо-естетичне виховання молоді в умовах сучасних інформаційних процесів і технологій (2011);

Особистісні виміри художньо-естетичного виховання і навчання (2012).

З 2015 року конференція для молодих учених та студентів стала щорічною та була номінована як: «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства».

Протягом 12.2014 − 12.2019 р. кафедра працювала над двома напрямками досліджень.

Перший напрям досліджень відповідав науковій кафедральній та факультетській тематиці: «Методологія та методика фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва і хореографії в контексті художньо-естетичних інновацій мистецької освіти» (номер державної реєстрації НДР: 0114U007160). Над темою працювали: доктор педагогічних наук, проф. Реброва  О.Є., доктор мистецтвознавства, проф. Шип С.В., кандидати педагогічних наук, доценти Батюк Н.О., Печерська Е.П., Батюк З.С.,  кандидат мистецтвознавства доцент, Вороновська О.В., кандидат педагогічних наук, в.о.  доцента Федорець М.О., кандидат філософських наук, в.о. доцента Клюєва  С.Д., викладач Степанова  Л.В. У результаті дослідження   було науково обґрунтовано методологію та перевірено на практиці в експериментальному режимі методику фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії на засадах художньо-ментального підходу як інноваційної стратегії мистецької освіти в Україні. Звіт заслухано на засіданні вченої ради Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.  Ушинського 30.11.2017 р.

Другий напрям досліджень здійснювався за рахунок держзамовлення в межах Комплексного проекту «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні» (номер державної реєстрації НДР: 0115U002489. Підтема: «Теоретико-методичні засади формування художньо-педагогічної ментальності майбутніх учителів хореографії як чинника підвищення якості освіти». Над темою працювали: доктор педагогічних наук, проф. Реброва  О.Є., доктор мистецтвознавства, проф. Шип С.В, кандидат педагогічних наук, доцент Батюк  Н.О., кандидати філософських наук, доценти Клюєва С.Д., Мікулінська   О.С., кандидат педагогічних наук Волкова Ю.І., ст. викладачі Лісовська Н.Ю., Трощенко В.М. та ін.

З 2018 року на кафедрі працює доктор педагогічних наук, професор Г.Ю.  Ніколаї. Вона була керівником зазначеного комплексного проєкту, в якому головуючою організацією був Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

Переспективним науковим напрямом на кафедрі розглядається проблема дослідження соціокультурних, здоров’язбережувальних, реабілітаційних і рекреаційних функцій музичної та хореографічної освіти.

Під час здійснення наукових розвідок, експериментальної роботи було захищено 34 кандидатські дисертації, з них 2 – викладачами кафедри.

Звіти про результати досліджень заслухано на засіданнях ученої ради Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.  Ушинського.

 

Науково-дослідницькі проекти

Звіт 2017

Звіт 2019

Презентація

 

Проекти рішення

Рішення вченої ради  2017

Рішення вченої ради 2019

 

На наступні п’ять років обґрунтовано та розроблено технічне завдання на нову наукову тему «Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців мистецького та мистецько-педагогічного профілю в контексті соціокультурної парадигми».

Фотогалерія публікацій викладачів кафедри

Випускова атестація

Особливого методичного забезпечення потребувало проведення випускової атестації у нових умовах дистанційного навчання. З метою її якісного проведення  було розроблено нові програми, які враховували майже покрокові дії студентів та членів екзаменаційних комісій.

Програмами випускової атестації було передбачено як  виконання письмових робіт студентів, аналітичної діяльності, так і виконання творчої роботи. Відео записи виконавської роботи студенти робили самостійно у відповідних умовах  та надсилали комісії, яка розглядали письмові та творчі роботи у день, при значений для випускової атестації.

Програми випускової атестації додаються

Робота комісії з випускової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Хореографія); 024 Хореографія

Голова – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії і художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла тичини Л.М. Андрощук, декан факультету музичної та хореографічної освіти Н.К. Білова, завідувачка кафедри музичного мистецтва і хореографії О.Є. Реброва, завідувачка циклової комісії Н.Ю. Лісовська

Випускник Сергій Жиганюк демонструє віртуозну майстерність

Ірина Хаджиогло демонструє методичну компетентність

Анастасія Пітусь в ліричному образі української  дівчини                                                        

Дідушко – яскравий виконавець

Костянтин Постовіт розповідає про драматургію створеної хореографічної композиції з українського танцю


Дарья Шумко розповідає про створений нею образ ціганського танцю

Ліліт Єріцян яскраво демонструє методику виконання екзерсису

Грецький танець потребує особливої вишуканості (І.Хаджиогло)

 

Тестування під час випускової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 025 Музичне мистецтво

Під час роботи випускової комісії: голова комісії – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сольного співу Одеської національної консерваторії імені А.В. Нежданової, Народна артистка України В.Г.  Демидова; декан факультету музичної та хореографічної освіти, кандидат педагогічних наук Н.К.  Білова, завідувачка кафедри теорії музики і вокалу, кандидат педагогічних наук Н.Г. Кьон, методист-екзаменатор кандидат педагогічних наук М.О. Федорець.

 

Обговорення результатів випускової атестації та висловлювання пропозицій та зауважень.

Випускова атестація з дисципліни "Хореографічно-виконавська підготовка" - фільм "Пластичні метаморфози" 2020

Презентація досліджень аспіранта Ван Біньбіня 

Сторінка 1 із 3

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського