Рецензії на роботі конкурсу студентських наукових робіт "Педагогічна та вікова психологія"

РЕЦЕНЗІЯ  

на наукову роботу «Зірка» (соціономічні професії), представлену на Конкурс

(шифр)

з     Педагогічної та вікової психології           

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського