Академічна мобільність

Міжнародна академічна  мобільність

Упродовж 2018/2019 н.р. 69 викладачів, 49 студентів і аспірантів  мали зарубіжні відрядження з метою навчання, стажування й вивчення відповідного досвіду різних країн, брали участь у міжнародних конференціях, семінарах, спільних наукових дослідженнях за межами України. 

Найбільш активно викладачі і студенти виїжджали з метою вивчення міжнародного досвіду, стажування та досліджень, мовної та музично-виконавської практики до Китайської Народної Республіки, Польщі, Угорщини, Німеччини, Ізраїлю, Словаччини та Македонії. 

На підставі угод про співпрацю за програмами академічної мобільності (тривалістю 1 семестр і більше) 30 студентів проходили навчання в закладах освіти КНР (26 осіб), Республіки Корея (2), США (1) і Великої Британії (1). За короткотерміновими програмами кредитної академмобільності проходили навчання 50 студентів у закладах вищої освіти КНР (48 осіб) та Республіки Корея (2 особи). 

В університеті на факультеті іноземних мов та на соціально-гуманітарному факультетах на постійній основі працювали 9 викладачів-іноземців (з Китаю, Туреччини, Кореї) і 21 фахівець (з КНР, Кореї, США) здійснювали викладацьку діяльність як волонтери. 

69  викладачів університету виступали з лекціями, доповідями й майстер-класами, проводили дослідження, стажувалися у ЗВО та наукових центрах 23  країн, у тому числі Польщі, Іспанії, Кіпру, Словаччини, Чехії, Ізраїлю, КНР, ПАР, Кореї, Молдови, Канади, США, Туреччини, Німеччини, Угорщини, Білорусі, Латвії, Литви, Італії та ін.  

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського