Академічна мобільність

Міжнародна академічна  мобільність

 

Упродовж 2017-2018 навчального року 61 викладач, 70 студентів і аспірантів проходили навчання, стажування та підвищення кваліфікації, брали участь у міжнародних конференціях, семінарах, спільних наукових дослідженнях за межами України.

Найбільш активно викладачі і студенти виїжджали з метою вивчення міжнародного досвіду, стажування та досліджень, мовної та концертно-хорової практики до Китайської Народної Республіки, Польщі, Ізраїлю, Словаччини та Чехії.

На підставі угод про співпрацю за програмами академічної мобільності тривалістю 1 семестр і більше проходив навчання в універистетах КНР 21  студент. Учасниками короткотермінових навчальних програм з мовної практики (літній та зимовий студентські табори в м. Харбіні та м. Шанхаї) стали 34 особи.

В університеті на факультеті іноземних мов 18 фахівців з КНР та США здійснювали викладацьку діяльність як волонтери.

Шість викладачів Державного педагогічного університету Молдови ім. Іона Крянге брали участь у спільному захисті магістерських робіт зі спеціальності «Образотворче мистецтво» студентів художньо-графічного факультету Університету Ушинського. 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського