09 жовтня 2020 року об 11.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

 

Гусак Вікторії Михайлівни

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

10 жовтня 2020 року о 09.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

 

Джаббарової Лілії Володимирівни

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ З ОСОБИСТІСНОЮ ТА СОЦІАЛЬНОЮ ІДЕНТИЧНІСТЮ

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

10 жовтня 2020 року об 11.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

 

Лукіної Наталії Борисівни

 

психологічні особливості цільової спрямованості перфекційної особистості

 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

27 вересня 2019 року о 09.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

 

Матохнюк Людмили Олександрівни

 

ПСИХОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (ҐЕНЕЗА ОНТОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ)

 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

28 вересня 2019 року о 09.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

 

 

Вдовіченко Оксана Володимирівна

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РИЗИКУ ОСОБИСТОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ

 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

24 травня 2019 року о 10.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Фурмана Анатолія Анатолійовича

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІЗНАННЯ СМИСЛОЖИТТЄВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

 

24 травня 2019 року о 13.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Литвинчук Алли Іванівни

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

25 травня 2019 року о 9.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

 

Булгакової Олени Юріївни

 

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

 

Сторінка 1 із 5

 

© 2017 Університет Ушинського