07 травня 2021 року о 09.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

 

Гордієнко Ірини Олександрівни

САМОПРИЙНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ТОЛЕРАНТНОСТІ

 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

07 травня 2021 року об 11.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

 

Азаркіної Олени Володимирівни

 

ВПЛИВ САНОГЕННОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАТЕРІ НА ЇЇ СТАВЛЕННЯ ДО ДИТИНИ

19.00.07 – педагогіна та вікова психологія

08 травня 2021 року о 10.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

 

Ситнік Світлани Володимирівни

 

ПСИХОЛОГІЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

09 жовтня 2020 року об 11.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

 

Гусак Вікторії Михайлівни

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

10 жовтня 2020 року о 09.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

 

Джаббарової Лілії Володимирівни

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ З ОСОБИСТІСНОЮ ТА СОЦІАЛЬНОЮ ІДЕНТИЧНІСТЮ

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

10 жовтня 2020 року об 11.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

 

Лукіної Наталії Борисівни

 

психологічні особливості цільової спрямованості перфекційної особистості

 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

27 вересня 2019 року о 09.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

 

Матохнюк Людмили Олександрівни

 

ПСИХОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (ҐЕНЕЗА ОНТОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ)

 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

28 вересня 2019 року о 09.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

 

 

Вдовіченко Оксана Володимирівна

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РИЗИКУ ОСОБИСТОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ

 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Сторінка 1 із 6

 

© 2017 Університет Ушинського