23  квітня 2021 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

 Здобувач – ГЖИБОВСЬКА Тетяна Степанівна

ПЕРЕГЛЯНУТИ АВТОРЕФЕРАТ (607.937 кБайт)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДИСЕРТАЦІЮ (4806.414 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 1 (4549.192 кБайт)

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДГУК 2 (3930.998 кБайт)

Науковий керівник:           

доктор політичних наук, професор

Долженков Олег Олександрович,

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського», завідувач

кафедри освітнього менеджменту та публічного управління

 

Офіційні опоненти:              

доктор політичних наук, професор

Маслов Юрій Костянтинович,

Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Стратегія ЄС для Дунайського регіону», Президент асоціації

 

кандидат політичних наук, доцент

Милосердна Ірина Михайлівна,

Національний університет

«Одеська юридична академія»,

доцент кафедри політичних теорій

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 36

 

Учений секретар спеціалізованої

 вченої ради Д  41.053. 06                                                               

 Т. О. Каменчук                                                                                                                                                                                                                               

 

© 2017 Університет Ушинського