ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованої Вченої ради К 41.053.04

«21» травня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

 імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

«НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ВЕДЕННЯ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

 зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (германські мови)

 

Здобувач – САМОНЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

«29» вересня 2020 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

 імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

«ФОРМУВАННЯ ПИСЕМНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ОСНОВІ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

 зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (германські мови)

 

Здобувач – СТОРОЖУК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

«29» вересня 2020 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

 імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

«МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

 зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (германські мови)

 

Здобувач – АНТОНЕНКО ІННА ІВАНІВНА

«06» липня 2020 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ФОНЕТИКИ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (східні мови)

Здобувач – ПЕРЕЛОМА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

«28» вересня 2017 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ У НЕМОВЛЕННЄВИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.03 — корекційна педагогіка

 

Здобувач – ПАВЛОВА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА

ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованої Вченої ради К 41.053.04

27 червня 2017 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 4-Х КЛАСІВ НА ОСНОВІ ДРАМАТИЗАЦІЇ АВТЕНТИЧНИХ КАЗОК

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.02- теорія та методика навчання (германські мови)

Здобувач – МИРКОВІЧ ІННА ЛЕОНІДІВНА

ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованої Вченої ради К 41.053.04

27 червня 2017 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені  К. Д. Ушинського» відбудеться захист дисертації

 

 

                  НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ЛОЦІЙ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

 

 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)

 

Здобувач — ПРІМІНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНАОГОЛОШЕННЯ!

25 листопада 2015 року о 10.00 відбудеться захист дисертацій

на здобуття наукового ступеня:2) кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка

ПОДГОРНОЇ ВІКТОРІЇ ВІТАЛІЇВНИ

Тема: ВЗАЄМОЗВЯЗОК КОРЕКЦІЇ РУХОВОГО І ВЕРБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Роботу виконано в Державному закладі

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Сторінка 1 із 2

 

© 2017 Університет Ушинського