13 травня 2021 р. об 11.00 відбудеться прилюдний захист кваліфікаційної роботи

АТАМАНЮК ЗОЇ МИКОЛАЇВНИ

(доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського») на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

ТЕМА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ:

«СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ СВОБОДИ ЯК ФАКТОРА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

(робота виконана на кафедрі філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Міністерство освіти і науки України).

12 травня 2021 р. о 14.00  відбудеться прилюдний захист кваліфікаційної роботи

 

РАХІМА АМІРА ХУССЕЙНА

 (аспірант кафедри філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України) на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

 

 

ТЕМА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ: «ДУХОВНА МЕДИЦИНА» АБУ БАКРА АР-РАЗІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

(Робота виконана на кафедрі філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України)

12 травня 2021 р. об 11.00  відбудеться прилюдний захист кваліфікаційної роботи

 

КОЛЯДА ІРИНА ГРИГОРІВНА

 (старший викладач кафедри управління інформаційно-освітніми,  КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти») на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

 

 

ТЕМА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ: «Інформаційно-освітній простір сучасного суспільства: соціально-філософський аналіз»

(робота виконана на кафедрі філософії Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», Міністерство освіти і науки України).

11 травня 2021 р. об 11.00  відбудеться прилюдний захист кваліфікаційної роботи

 

Готинян–Журавльова Віталія Віталіївна

 (доцент кафедри філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

 

ТЕМА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ:

«Безеталонне вимірювання ціннісних орієнтацій особистості: соціально-філософській аналіз»

(Робота виконана на кафедрі філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Міністерство освіти і науки України)

14 травня 2021 р. об 11.00  відбудеться прилюдний захист кваліфікаційної роботи

 

Івченко Ганни Сергіївни

 (старший інспектор з кадрів «Одеського фахового коледжу мистецтв імені К. Ф. Данькевича») на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

 

 

ТЕМА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ: «турбота про себе»

як соціокультурний конструкт

(Роботу виконано на кафедрі філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Міністерство освіти і науки України).

05 травня 2021 р. об 11.00  відбудеться прилюдний захист кваліфікаційної роботи

 

НЕРУБАССЬКОЇ АЛЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

 (вчитель фізики, Одеська  загальноосвітня школа № 15 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області) на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

 

ТЕМА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ:

«Системно-параметричний аналіз буття особистості в контексті біфуркаційної моделі»

(Робота виконана на кафедрі філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Міністерство освіти i науки України).

06 травня 2021 р. об 11.00  відбудеться прилюдний захист кваліфікаційної роботи

 

САМЧУК ЛАРИСИ СЕРГІЇВНИ

 (провідний фахівець навчально-методичного відділу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського») на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

 

ТЕМА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ: «МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ»

(Робота виконана на кафедрі філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Міністерство освіти і науки України).

ОГОЛОШЕННЯ

06 травня 2021 р. о 14.00  відбудеться прилюдний захист кваліфікаційної роботи

 

ПАВЛЕНКО КАТЕРИНИ МИКОЛАЇВНИ

 (методист Одеського обласного регіонального центру підтримання інклюзивної освіти,  КЗВО «Одеська академія неперервної освіти») на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

 

ТЕМА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ:

«КОМПЕНСАТОРНА ФУНКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

(Робота виконана на кафедрі філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України).

Сторінка 1 із 5

 

© 2017 Університет Ушинського