Анонси

Новини

 • Захист дисертації Лян Цзе
  Захист дисертації Лян Цзе
  Information
  14 січня 2022
  14 січня 2022 року в Університеті Ушинського було проведено прилюдний захист дисертації «Формування...
 • Захист дисертації Юй Хайюй
  Захист дисертації Юй Хайю...
  Information
  14 січня 2022
  В Університеті Ушинського 14 січня 2022 року було проведено прилюдний захист дисертації аспірантки к...
 • Студенти факультету музичної та хореографічної освіти здобули призові місця на фестивалі – конкурсі «Розмаїті самоцвіти», який проходив у місті Львів!
  Студенти факультету музич...
  Information
  10 січня 2022
  Студенти факультету музичної та хореографічної освіти здобули призові місця на V Всеукраїнському баг...
 • Вітання студентів Університету Ушинського з Різдвом Христовим!
  Вітання студентів Універс...
  Information
  07 січня 2022
  Студенти Університету Ушинського вітають з Різдвом Христовим! Добра, здоров'я, віри і любові! Христо...
 • Зустріч з міжнародним експертом-практиком із КНР паном Фанг Джуном
  Зустріч з міжнародним екс...
  Information
  06 січня 2022
  6 січня 2021 року відбулася зустріч аспірантів ОНП Філософія за спеціальністю 033 «Філософія» (гаран...
 • Відкриття зимового мовного онлайн табору «Китайський Міст», присвяченого Олімпійським іграм-2022 у м. Пекін
  Відкриття зимового мовног...
  Information
  05 січня 2022
  04 січня 2022 року на платформі Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» Університету Ушинськ...
 • Студентка Університету Ушинського успішно виступила на Конференції молодих вчених «Young Science Beyond Borders» у Польщі
  Студентка Університету Уш...
  Information
  05 січня 2022
  16 грудня 2021 року студентка третього року навчання медичного факультету Університету Ушинського Ко...
 • Гостьова лекція для здобувачів ОНП «Психологія» в Університеті Ушинського
  Гостьова лекція для здобу...
  Information
  04 січня 2022
  4 січня 2022 року в Університеті Ушинського для здобувачів ОНП «Психологія» на платформі Zoom було п...
 • Визначено кращий структурний підрозділ Університету Ушинського у 2021 році
  Визначено кращий структур...
  Information
  03 січня 2022
  Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери визнано к...
 • Відбувся захист дисертації випускника аспірантури зі спеціальності 053 Психологія
  Відбувся захист дисертаці...
  Information
  31 грудня 2021
  В Університеті Ушинського 30.12.2021 р. відбувся успішний захист дисертації аспіранта Ма Фу «Копінг-...
 • Успішний захист дисертації випускниці аспірантури спеціальності 015 Професійна освіта Лі Чжухуа
  Успішний захист дисертаці...
  Information
  31 грудня 2021
  В Університеті Ушинського 30.12.2021 р. було проведено прилюдний захист дисертації аспірантки кафедр...
 • Привітання ректора Університету Ушинського Андрія Красножона з нагоди Різдва Христового та Нового року
  Привітання ректора Універ...
  Information
  30 грудня 2021
  Шановні колеги! Дорогі здобувачі вищої освіти! Щиро вітаю вас із Новим 2022 роком і Різдвом Христови...
 • Атестація хореографів – здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в Університеті Ушинського
  Атестація хореографів – з...
  Information
  28 грудня 2021
  23-24 грудня 2021 року на кафедрі музичного мистецтва і хореографії Університету Ушинського відбулас...
 • Вітаємо з перемогою на Пісенному конкурсі «Crystal Voice 2021» студентку Паршенко Оксану!
  Вітаємо з перемогою на Пі...
  Information
  28 грудня 2021
  Вітаємо з перемогою на Пісенному конкурсі «Crystal Voice 2021» у номінації «Естрадний вокал» Паршенк...
 • В Університеті Ушинського презентовано результати україно-китайського проєкту
  В Університеті Ушинського...
  Information
  27 грудня 2021
  27 грудня 2021 року відбулася онлайн-презентація результатів україно-китайського проєкту «Нові шляхи...
 • Захист дисертації Чжу Юньжуй на здобуття ступеня доктора філософії
  Захист дисертації Чжу Юнь...
  Information
  27 грудня 2021
  26 грудня 2021 року на кафедрі музичного мистецтва і хореографії Університету Ушинського на засіданн...
 • Успішний захист дисертації випускниці аспірантури спеціальності 012 Дошкільна освіта І. В. Сараєвої
  Успішний захист дисертаці...
  Information
  26 грудня 2021
  В Університеті Ушинського 26.12.2021 р. відбувся захист дисертації аспірантки Сараєвої Ірини Володим...
 • Зустріч з відомим експертом-практиком академіком Євгеном Головахою
  Зустріч з відомим експерт...
  Information
  23 грудня 2021
  23 грудня 2021 року в форматі онлайн на запрошення проф. Олени Лісеєнко відбулася зустріч здобувачів...

“MODERN TENDENCIES IN THE PEDAGOGICAL SCIENCE OF UKRAINE AND ISRAEL: THE WAY TO INTEGRATION” (ISSN 2218 – 8584)

Аріельський Університет (м.Аріель, Ізраїль) за підтримки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського видає міжнародний періодичний журнал “MODERN TENDENCIES IN THE PEDAGOGICAL SCIENCE OF UKRAINE AND ISRAEL: THE WAY TO INTEGRATION” (ISSN 2218 – 8584)

Issue 10 (new)

Issue 9

Issue 8

Issue 7

Issue 6

Issue 5

Вихід журналу – один випуск на рік.

Редакція журналу приймає до друку статті з сучасних питань педагогіки та психології.

Мова статті – англійська, іврит.

Текст статті повинен бути відкоректований і відредагований.

У разі невідповідності матеріалів зазначеним вимогам редактори можуть відправити статтю автору на доопрацювання. Стаття, не оформлена згідно вимог, зі смисловими, граматичними чи стилістичними помилками, до друку не приймається.

Статті публікуються в авторській редакції. Автори статей несуть всю відповідальність за достовірність інформації, що міститься в них, за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики, їхню професійно-змістовну і методичну коректність, правильність наявних в текстах посилань на інтернет-ресурси та літературу.

Вимоги до оформлення статті

- Текст набирається в редакторі Microsoft Word 97 for Windows.

- Формат: А4 (210х297 мм).

- Береги праворуч, ліворуч, вгорі і внизу: 20 мм.

- Шрифт: Times New Roman.

- Розмір шрифту: 14 pt.

- Інтервал між рядками: 1,5.

- Вирівнювання тексту: по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати).

- Абзац: 5 мм.

- Обсяг публікації: 7-10 сторінок. Максимальний розмір статті, включаючи ілюстрації і таблиці не повинен перевищувати 10 сторінок тексту А4.

- Необхідно використовувати “прямі” лапки (не «парні»).

- Необхідно розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох сторін пропусками і є довшим за дефіс).

- Стиль тексту Звичайний (Normal). Використання інших стилів не допускається.

- Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці нумеруються та повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі і розміщені строго в межах розмірів сторінки.

- Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню "Таблиця"). Формат таблиць лише книжковий.

- Не користуватися автоматичною нумерацією.

Вимоги до оформлення статті англійською мовою.

 

Матеріали розміщуються в такій послідовності:

- 1-й рядок: назва статті - шрифт напівжирний прямий, вирівнювання по центру аркуша;

- 2-й рядок: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання або інший статус учасника - шрифт звичайний курсив, вирівнювання по правому краю;

- 3-тя рядок: посада, назва організації, в якій автор навчається або працює - шрифт звичайний курсив, вирівнювання по правому краю;

- 4-й рядок: місто, країна - шрифт звичайний курсив, вирівнювання по правому краю;

- далі, при необхідності, так само набираються імена, наукові ступені, звання співавторів;

- наступний рядок залишається порожнім;

- під ним набирається анотація (обсяг – 8-10 рядків) мовою статті (англійська/іврит) - шрифт звичайний курсив, 14 pt, вирівнювання по ширині;

- під анотацією друкуються ключові слова (5-6 слів), без пропуску рядка - вирівнювання по ширині аркуша (з абзацу), шрифт курсив;

- після анотації один рядок пропускається;

- далі друкується текст статті;

- після тексту статті один рядок пропускається;

- далі через рядок (вирівнювання по центру) References translated and transliterated(або “References”, якщо немає джерел, що видані не мовою статті);

- починаючи з наступного рядка наводиться список літератури латинською транслітерацією. Правила транслітерації та оформлення літератури додаються;

- першоджерела в списку літератури необхідно розміщувати в алфавітному порядку. Номер посилання в самому тексті друкується в квадратних дужках. При необхідності після коми вказуються конкретні сторінки;

- далі через рядок друкується анотація українською мовою з зазначенням всіх авторів, повної назви статті та ключових слів - вирівнювання по ширині;

- наступний рядок залишається порожнім.

Вимоги до структури статті:

Вступ

Короткий огляд публікацій по темі

Ціль

Матеріали та методи

Результати та їх обговорення

Висновки

Список використаних джерел

 

До статті додаються:

Довідка про автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для аспірантів – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, адреса та номер відділення Нової Пошти для пересилки журналу, адреса електронної пошти, контактні телефони.

 

Текст статті і додаткові матеріали надсилати електронною поштою на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Назва файлу пишеться тільки латиницею із зазначенням прізвища першого автора. Наприклад: Ivanov_A_article.doc.

 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!

 

За додатковою інформацією звертатися до керівника Освітнього науково-інформаційного та культурного центру Держави Ізраїль в Україні – Слободянюк Анни Анатоліївни – (063)-361-73-60.
The international periodical Yearbook “MODERN TENDENCIES IN THE PEDAGOGICAL SCIENCE OF UKRAINE AND ISRAEL: THE WAY TO INTEGRATION” (ISSN 2218 – 8584), founded in 2010 by Ariel University with the support of the Ushynsky University, is published once a year and includes the articles of Israeli, Ukrainian and other scholars, devoted to the contemporary problems of pedagogical and psychological science in the field of education.


To get more information, please, write to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. or contact Anna by +38063 361 73 60.
ВІТАЄМО!!! НАМ 200 РОКІВ!

 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур
 • Віртуальний тур

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського