Оцінка роботодавцями-керівниками закладів освіти випускників Університету Ушинського щодо рівня їх фахової підготовки у 2018 р.

За даними роботодавців компетентності* випускників Університету Ушинського сформовані на :

  • високому рівні – 76%;
  • середньому рівні – 24%;
  • низькому рівні – 0%.

__________________________________________________________________

*Оцінювався рівень сформованості таких професійно важливих якостей (компетенцій) як-от: ініціативність, творчий підхід до процесу викладання; готовність навчатися, уміння засвоювати нове в професії; особисті якості/ активність, доброзичливість, комунікабельність та ін./; рівень теоретичних знань; рівень практичної підготовки; рівень володіння сучасними інформаційними технологіями; уміння підтримувати дисципліну на уроці та створювати робочу атмосферу в класі; уміння об’єктивно оцінювати знання учнів; уміння оперувати активними формами навчання; навички роботи зі службовими документами; за п’ятибальною шкалою.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського