Онлайн-лекція стейкголдера з прикладної фізики

129 червня 2022 року в Університеті Ушинського для студентів та аспірантів спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали і )14 Середня освіта (фізика) відбулася онлайн-лекція Ян Чжан (Yang Zhang) - PhD з фізики (Material Science), доцента Коледжу матеріалознавства та хімічної інженерії Харбінського інженерного університету (Китай) на тему «Синергетичне підвищення міцності та пластичності високоентропійних сплавів новими біфункціональними нанопреципітатами».
Представляючи лектора, гарант ОНП 105 Прикладна фізика та наноматеріали проф. О. Р. Гохман звернув увагу на те, що доктор Чжан є особою, що координує з боку китайської сторони спільні дослідження новітніх сплавів радіаційного матеріалознавства, які здійснюють Університет Ушинського та Харбінський інженерний університет із 2017 року.
На лекції були присутні фахівці в галузі матеріалознавства Університету Ушинського: професори А. О. Брюханов, В. В. Голованов, А. Ю. Ків та В. В. Усов, доценти Т. С. Совкова та Н. М. Шкатуляк, асистент Б. В. Назарчук, аспіранти кафедри фізики І. І. Дончев, Л. В. Загорулько, В. В. Лукашін, Н. Г. Канівець та студенти спеціальності 114 Середня Освіта (Фізика) – В. О. Благословіту, М. В. Гулак, М. В. Обертинська, А. О. Супранович та інші.
Доктор Чжан у своєї лекції доповів про особливості високоентропійних сплавів та стратегію щодо одночасного поліпшення їх пластичних та міцних властивостей.
Після завершення лекції він відповів на чисельні питання як викладачів, так і здобувачів спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського