Громадське обговорення Проекту ОНП 035 Філологія 2022 року

113 січня 2023 року відбулась зустріч групи забезпечення освітньо-наукової програми підготовки PhD за спеціальністю 035 Філологія зі стейкголдерами. Програма розроблена кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Університету Ушинського і вже декілька років успішно готує докторів філософії.
Участь в обговоренні проекту ОНП на 2022-2023 н.р. взяли Гарант ОНП, д.філол.н., проф. О.І. Іліаді, члени групи забезпечення (д.філол.н., проф. І.В. проф. О.В. Попова, к.філол.н., доц. Н.С. Жмаєва) проректор з наукової роботи Університету Ушинського Г.В. Музиченко, зав. кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики І. М. Дерік, зовнішні рецензенти та стейкголдери (д. філол. н., проф. В. Ю. Неклесова, д.філол.н., проф. О. В. Тищенко, д.філол.н., проф. В. А. Глущенко), аспіранти Ю. В. Сопко. На обговорення було запрошено незалежного експерта Н. М. Авшенюк.
Усі учасники зустрічі погодилися, що освітньо-наукова програма розроблена відповідно до вимог законодавства України про вищу освіту та підготовку докторів філософії, а також внутрішнім нормативним документам Університету Ушинського, зокрема стратегії розвитку університету на найближчу перспективу.
Аналіз структури та змістового наповнення освітньо-наукової програми демонструє долучення до спектру пропонованої проблематики не тільки актуальних аспектів філологічного знання, але й враховує розгляд новітніх тенденцій сучасної філології, що свідчить про те, що набуті під час навчання та проведення наукового дослідження теоретичні знання та практичні уміння сприятимуть подальшої інтеграції України та її науковців до світової наукової спільноти.
Стейкголдери позитивно оцінили мету та визначені розробниками програмні результати навчання, які в повній мірі сприяють формуванню конкурентоздатного випускника, здатного до викладацької та науково-дослідної роботи в сфері філології. Запропоновані для вивчення навчальні дисципліни сприяють досягненню мети та набуттю здобувачами загальних та спеціальних компетентностей, а перелік вибіркових дисциплін дозволяє аспірантам повністю задовільнити свої наукові інтереси.
У процесі обговорення було висловлено рекомендації, які буде у подальшому враховано в підготовці до акредитації ОНП 035 Філологія.

 

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/meta/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/