24 січня 2019 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

 

ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВПЛИВУ НА СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

 

Здобувач - Ємельянова Ганна Іванівна

 

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

20  травня 2019 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МОВНО-МАНІПУЛЯТИВНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ

 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

Здобувач – ДЯЧЕНКО ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

13 грудня 2017 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

ПОПОВОЇ МАРІЇ ФЕДОРІВНИ

РОЛЬ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ)

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

13 квітня 2017 року об 11.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

ЧЕЛАКА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ СВІТОВИХ ПРІОРИТЕТІВ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси 

12 квітня 2017 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

ФЕДОРИЩАК Христини Іванівни

 

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩA)

 

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси13  квітня 2017 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ФЕНОМЕН ПРОТЕСТУ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

Здобувач – ТРАВЛОС ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

28 березня 2017 року о 11.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

 

СУЧАСНІ ПРАКТИКИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В СВІТОВОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

 

Здобувач – Осипова Світлана Анатоліївна

 

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

27 лютого 2017 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

 

ПРОФЕСІЙНА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТРУКТУРУВАННЯ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

Здобувач – Сандул Валентин Анатолійович


зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

 

© 2017 Університет Ушинського