27 січня 2017 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата політичних наук

 

Клюєва Костянтина Георгійовича

 

Сучасні технологїї розв’язання політичних конфліктів

 

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

22 грудня 2016 року о 13.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

РЯБОЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ В СИСТЕМІ ЗМІН ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

 

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

13 жовтня 2016 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

 

ГОЛКА Валерія Євгенівна

 

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ КРАУДСОРСИНГ І КРАУДФАНДИНГ ЯК НОВІТНІ ФОРМИ ПОЛІТИЧНОГО АКТИВІЗМУ

18 червня 2016 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

Трач Алли Сергіївни

ВАРІАТИВНІСТЬ ВЕКТОРІВ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

 17 червня 2016 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

ДЗЮБЕНКО Юлії Михайлівни

 

ФЕНОМЕН ГІБРИДНИХ РЕЖИМІВ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси

17 червня 2016 року о 14.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

 

Садикова Євгенія Олегівна

 

Інститут представництва на місцях

в умовах трансформації системи

місцевого самоврядування в україні

 

23.00.02 - політичні інститути та процеси

 28 січня 2015 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

ВАРИНСЬКОГО Владислава Олексійовича

ПОЛІТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ

СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси

28 грудня 2015 року о 11.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

 

МОРДОВЕЦЬ МАРІЇ ВАСИЛІВНИ

 

ПОЛІТИЧНИЙ АКТИВІЗМ ТА ФОРМИ ЙОГО ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

 

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси

 

© 2017 Університет Ушинського